Hersketeknikker er en ukultur

Faksimile Driva, Maja Solli

I en faksimile i Driva fredag kunne man bli bedre kjent med Sunndal Venstre sin representant i kommunestyret, Maja Solli. Overskriften i saken var “-Hersketeknikker er en ukultur” og bakgrunnen for saken er Maja sitt leserinnlegg før jul som er gjengitt under.

Tanker om ytringsfrihet i Sunndal

I dag var jeg på mitt første budsjettmøte i kommunestyre. For meg, som ny, visste jeg at det ville bli en utfordring, og gledet meg til å feire vel gjennomført på kvelden. Nå sitter jeg hjemme i sofaen, men klarer ikke å være glad og feire som jeg hadde tenkt. For hva var det som egentlig skjedde på møtet i dag?

Møtet startet med at Frp, ved Stig Rune Andreassen, uttrykte sin støtte til Anisa. Hva har skjedd? Dette var noe jeg dessverre ikke hadde fått med meg. Fort fikk jeg vite at hun nok en gang hadde opplevd hærverk av bilen sin. Og at dette mest sannsynlig er en ugjerningen utført av noen i det muslimske miljøet for å vise at de ikke liker hennes stemme i det offentlige rom. Dette er en politisak og hva motiv er, blir opp til dem å finne ut av. Hvordan dette føles for Anisa kan jeg bare prøve å forestille meg, men jeg håper ikke at hun lar seg skremme til stillhet, men fortsetter å være politisk aktiv.

Venstre setter lokaldemokrati høyt, og for at lokaldemokratiet skal fungere mest hensiktsmessig, må ingen være redde for å si sin mening, uavhengig av fora. Med de hendelser man har sett rundt om i verden som forsøk på å kneble ytringsfriheten og det fokuset temaet har fått i ettertid, er det trist at noe slik skjer. Knebling av ytringsfriheten tar mange former, og en mer diskré metode er hersketeknikk. Selv om den er diskré, kan den være likeså effektiv. For hvem har lyst til å gå på talerstolen som ny eller gammel i kommunestyret med fare for å bli latterliggjort? Som ny i kommunestyret, fikk jeg en kommentar om at forslagene mine til dagens budsjettbehandling kunne unnskyldes med at jeg var ny, og at jeg ikke hadde gjort ting på riktig måte. Å henge ut noen på den måten er dumt. Slike uttalelser kan skremme andre fra å si det man mener. Etter min mening, bør det være stor takhøyde for nye og gamle som ønsker å fremme forslag og si sin mening. Selv om min karriere i kommunestyret er kort, kan jeg dessverre si at dette ikke var første gang jeg opplevde hersketeknikk. Og det fra et parti med majoriteten av stemmene. Selv om jeg legger merke til dette forsøket på å fordumme meg, har jeg ikke tenkt å sitte hjemme eller holde meg borte fra talerstolen. Og til de som ga sin stemme til Venstre eller ga meg en slenger under valget: Dere kan være sikker på at jeg ikke kommer til å tie stille.

Nå var ikke det jeg gjorde feil heller, selv om det for AP muligens hadde vært mer behagelig om jeg kom med forslagene mine på et tidligere tidspunkt. For selv om innstillingen til budsjett kommer fra ØP, er det i kommunestyret det skal vedtas. Hvis ikke, hva er så poenget med debatten i kommunestyret? Venstre har heller ingen representant i ØP, og har kun indirekte mulighet til å fremme sine forslag der. Skal jeg fremme Venstre sin politikk, må jeg gjøre det i kommunestyret. Det er også kun i kommunestyret alle som skal avgi stemme i budsjettbehandlingen, har mulighet til å stille spørsmål og debattere. For ØP er kun et utvalg av de som sitter i kommunestyret. AP må forstå at man ikke kan sette likhetstegn mellom en gruppes og et partis representasjon i ØP. Og AP må ta det ansvaret de har som majoritetsparti for at alle i kommunen skal bli hørt.

I fremtiden håper jeg at man vil verne om ytringsfriheten og være glad for alle som vil bidra i politikken med sine meninger. Anisa, ikke la deg skremme til stillhet. Og Sunndalinger, vær glad for alle som bidrar til dugnaden som lokaldemokratiet er. Nå tar jeg ferie fra politikken med god samvittighet etter å ha gitt mine velgere en stemme. God jul!

Maja Solli
Sunndal Venstre

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**