Til innhold
Sunndal Venstre, Litjdalen sommeren 2023
Sunndal Venstre, Litjdalen sommeren 2023, Simon Milton-Jones

Sammen tar vi Sunndal framover!

Sunndal

Du gjør en forskjell ved å være medlem i Venstre. Jo flere vi er, jo mer kan vi påvirke samfunnet. Bli med å skape ei grønn framtid med frihet og muligheter for alle.

Du er hjertelig velkommen uansett om du ønsker å være passivt eller aktivt medlem, om du vil stille som folkevalgt eller engasjere deg i kulissene.

Bli med i Venstre og ta Norge framover!

Miljø

 • Oppvekst og kultur

  Det er viktig for framtida til Sunndal kommune at kommunen er en attraktiv kommune å bo i. Vi mener at for å oppfylle dette må man ha gode tilbud innen oppvekst og kultur.

  Sunndal Venstre vil:
  • Innføre rullerende barnehageopptak.
  • Videreutvikle lavterskeltilbud innenfor psykisk helse, med mål om hel stilling for kommunepsykolog.
  • Tilbakeføre reduserte budsjettmidler til frivilligheten ved å utvide tilskuddet med kr 1 000 000,-
  • Jobbe for gratis tilgang til svømmehallen for ungdom, gratistimer og gratis organisert babysvømming.

 • Næring og samferdsel

  Vi Sunndal Venstre mener det er viktig for kommunens attraktivitet å legge til rette for et rikt og variert næringsliv med god konkurransekraft.

  Sunndal Venstre vil:
  • Jobbe for å regulere "Indre Nordmøre Næringspark" i Ålvundfjorden.
  • jobbe for fortgang i Todalsfjordprosjektet.
  • videreutvikle det lokale næringsfondet og næringslivarbeidet.
  • jobbe for å beholde og utvikle flere kompetansearbeidsplasser.
  • jobbe for videre utvikling av Vinnutrappa som reiselivsattraksjon og folkehelsetiltak.

 • Miljø

  Venstre er ambisiøs i klimapolitikken, for å sikre en verden vi kan gi videre til våre etterkommere.

  Sunndal Venstre vil:
  • Jobbe for effektiv bruk av areal og unngå unødvendig nedbygging av matjord i kommunen.
  • Etablere utstyrsbank på biblioteket som inkluderer utleie av el-sykler
  • Jobbe for flere ladestasjoner.
  • jobbe for mer bruk av energi- og klimafondet i Sunndal hvor innbyggere kan søke om støtte til strømsparende tiltak for hus og leiligheter.
  • jobbe for vern av den nasjonale laksefjorden og styrke vern og forvaltningen av villrein.
  • Ta vare på kulturlandskapet og miljøet gjennom støtte til landbruket.
  • Innføre arealregnskap og jobbe for fortetting i sentrum: Vi må bygge mer i høyden.

 • Velferd

  I Venstre ønsker et varmt og raust samfunn som tar vare på de som trenger det - når de trenger det.

  Sunndal Venstre vil:
  • At stillingen for psykisk helse på dagsenteret på Øratunet skal bemannes.
  • Jobbe for økte satser for støttekontaktarbeid.
  • jobbe for innføring av aktivitetskort til støtte for økonomisk vanskeligstilte familier.
  • jobbe for å styrke tilbudet til eldre gjennom økt fokus på aktivitet og egenomsorg, samt bruk av velferdsteknologi.
  • Jobbe for innføring av aktivitetskort til økonomisk vanskeligstilte barn og unge.
  • styrke samarbeidet med frivilligheten inn i mot eldreomsorgen.

Våre folk