Flere barn får bli med nytt regelverk for asylbarn

Foto: Venstre

Asylavtalen mellom regjeringspartiene, KrF og Venstre virker: 82 prosent av sakene med lengeværende barn er omgjort etter at forskriften ble endret, mot 43 prosent av saker som ble behandlet før forskriftsendringen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Tallene kommer frem i Utlendingnemdas (UNE) gjennomgang av 92 saker med lengeværende barn som først fikk avslag på søknad om asyl i Norge, men som etter avtalen mellom Høyre, Frp, KrF og Venstre har fått omgjort sine saker.

– Jeg tror dette treffer folks rettsfølelse bedre, at de barna som har slått rot, skal få bli, mens de som ikke skal være her, blir returnert, sier Trine Skei Grande til Dagbladet.

– Dette viser at vi har fått til en liberalisering av det rødgrønne regelverket. Barn får et bedre rettsvern gjennom at det legges mer vekt på barnets botid og tilknytning til Norge. Regelverket skal også evalueres, sier Grande.

Les: Regelendring ga opphold til flere barnefamilier

Den 5. desember ble det enighet mellom Venstre, KrF og regjeringspartiene om det nye regelverket for lengeværende asylbarn. Den nye forskriften innebar en liberalisering i forhold til det rødgrønne regelverket. Barnets botid og tilknytning til Norge skal tillegges større vekt enn i dag ved avveiing mot innvandringsregulerende hensyn, og regelendringen har til hensikt å muliggjøre opphold for flere lengeværende barn.

Les også: 185 flere barn får bli i Norge

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**