Flypassasjeravgift på høring

747 Take-off, Foto: dsleeter_2000 (CC BY-NC 2.0) / https://flic.kr/p/8K3Dii

Venstre har stemt for en budsjettavtale på Stortinget sammen med tre andre partier. Vi har et felles ansvar for det budsjettet med både gode og dårlige sider, akkurat som Høyre, FrP og KrF. Intet enkeltparti har ansvaret aleine.

I budsjettforhandlinger henter partiene også fram hverandres forslag og veier de opp mot ulike varianter og samler seg til slutt om det alle fire kan stå sammen om. Ett parti dikterer ikke de andre og det veies alltid opp ulike modeller og varianter innen partene sammen lager en felles løsning.

Flypassasjeravgiften har fått stor oppmerksomhet, spesielt her i Østfold. Det er selvsagt forståelig at folk som står i fare for å miste jobben, vil reagere, selv om dette skjer jevnlig ut fra markedsmessige forhold og som resultat av ulike rammebetingelser som vedtas i budsjetter, lover og regler. Jeg forstå også at de som eventuelt blir arbeidsledige bryr seg lite om min sympati som representant for de fire «store stygge ulvene».

Likevel mener jeg det er riktig å påpeke at nasjonal politikk ikke kan legges opp etter en tilbyder. Den må legges opp etter det et flertall mener tjener hensikten og den må være «objektiv» når det gjelder rammebetingelser for alle. Det har altså fire partier sammen vedtatt i denne saken gjennom en enighet i et budsjettsamarbeid. Samtidig er det slik at konkret politikk kan ramme ulikt og derfor er det riktig med den høringen som nå gjennomføres for å få kartlagt slike konsekvenser.

En helhetlig politikk krever ulike virkemidler, ofte kalt pisk og gulrot. Det ligger det også i denne saken. De fire partiene har brukt pisk gjennom en flypassasjeravgift som de reisende selv skal betale. Den er altså ikke en utgift selskapene skal betale. Samtidig har de fire partiene gitt gulrot til flyselskapene gjennom billigere avgift på biodrivstoff og de har også senket landingsavgiften for flyselskap som bruker slikt drivstoff. Det ligger altså en innsparing for flyselskap som benytter miljøtiltak i budsjettavtalen med Høyre, FrP og KrF.

Flyseteavgiften er på høring og ulike interessenter spiller ut sine meninger i media og på andre måter. Det er en del av den politiske hverdagen. Jeg er med på den, men jeg håper at de som virkelig har konkrete og gode innspill også spiller de inn i den formelle høringsprosessen. Skal det gjøres endringer i vedtatt politikk, må det skje i enighet mellom de som vedtar politikken. Derfor er gode og konstruktive forslag viktige. Hets og sjikane bidrar ikke til bedre løsninger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**