Årsmøte i Lindesnes Venstre

Dyp konsentrasjon i papirbunka., Kjell Olsen

Årsmøtet1 Samlingen var som vanlig på Spiseriet på Vigeland.
Etter gjennomgang av obligatoriske prosedyrer gikk Eva gjennom referatet fra året som gikk og bortsett fra et par små tilføyelser ble valgåret 2015 flott oppsummert.
Per Olav tok oss så gjennom kommunestyregrupp(ene)s årsrapport og de sakene som Venstrelaget har jobbet fram i 2015.
Regnskapet ble gjennomgått og godkjent.
Kontingenten ble noe justert og også differensiert. Nytt i 2016: Vanlig kontingent for venstremedlemmer settes til Kr.200,- og for UngeVenstremedlemmer (under 25 år) settes kontingent til Kr.100,-. Dette er en liten økning fra årets 150, men fortsatt “sponser” lokallaget noe av kontingenten.
Minner også på at dere må sende inn kopi av betalt kontingent til Jorun (Joruns Epost) sette på kontonummer, så refunderes Kr.225,-
En hyggelig kveld ble avsluttet på tradisjonelt vis, med Tapas.

Årsmelding Lindesnes V 2015 Årsmelding kommunestyregruppa 2015 Venstreregnskap 2015

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**