Gamle Oslo Venstre vil ha nytt Jordal Amfi

Foto: Hille Melbye

Gamle Oslo Venstre støtter forslaget fra Kultur- og idrettsbygg om nytt Jordal Amfi. Vi mener at å rive det gamle Jordal Amfi og bygge nytt på samme sted totalt sett er det beste forslaget. Forslaget er beregnet til å være det billigste, mest miljøvennlige og det som kan gjennomføres raskest.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Reguleringssaken skal nå behandles av byrådet og bystyret. Senere skal prosjektet vedtas med finansiering. Går det som Kultur og idrettsbygg ønsker har vi et flott nytt anlegg innen utgangen av 2018.
Gamle Oslo Venstre er imidlertid opptatt av at området både før, etter og under byggingen er tilgjengelig og åpen også for uorganiserte aktiviteter.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**