Folkeavstemming i Birkenes

"Foto: Magnus K. Bjørke"

folkeavstemming
I forbindelse med kommunereformen har kommunestyret i Birkenes vedtatt at det skal gjennomføres en rådgivende folkeavstemming slik at innbyggerne får sagt sin mening i denne viktige saken.
Tidspunkt er enda ikke bestemt, men det blir samtidig som de andre kommunene har sine folkeavstemminger.
Det vil i tillegg også bli gjennomført telefonintervjuer hvor 600 av innbyggerne får uttale seg.
Det blir folkemøter på Herefoss, Engesland og på Birkeland.
I tillegg blir det gitt ut en felles informasjonsavis til innbyggerne i alle de 5 kommunene.

Dette er en sak som engasjerer innbyggerne sterkt, og vi i Venstre oppfordrer folk til å delta på folkemøter og folkeavstemming.
Venstre i Birkenes ønsker alle velkommne til våre åpne gruppemøter hvor saken jevnlig diskuteres.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**