Frosta Venstre vil innføre gratis mat på Frosta skole

Foto: Ida G. Johnsen

IMG_8674-8 INTERPERLLASJON FRA FROSTA VENSTRE V/STIG MORTEN SKJÆRAN TIL KOMMUNESTYREMØTE 01.03.16

Det er en økende kritikk mot å kaste brukbar mat bare fordi den nærmer seg en utgått-på eller best-før dato. I Norge kaster vi 300.000 tonn brukbar mat hvert år, til en verdi av ca 12 milliarder kroner. 1/3 av all mat som produseres i verden går bort i svinn.

I Meråker kommune er det etablert et samarbeid mellom lokal dagligvarebutikk(er), pensjonistlaget og skolen. Avtalen fungerer slik at dagligvarebutikken gir bort matvarer som har passert best-før dato, samt brødvarer til skolen. Pensjonistlaget og skolen har så en avtale om at pensjonistene serverer frokost til ungdomsskoleelevene, da av de varene som de har fått kostnadsfritt fra butikken.

På Frosta er det kjent at det har vært et uttrykt ønske om å få etablert en kantineløsning på skolen. Ved å etablere et lignende samarbeid mellom daglivarebutikker og Frosta skole kan dette bli en meget gunstig løsning for mange på flere nivåer. Miljøperspektivet. Et moralsk perspektiv. Et holdningsperspektiv.

Forslag til vedtak:

Ordfører tar initiativ til å utrede mulighetene for å kunne få etablert en lignende avtale mellom daglivarebutikker på Frosta og Frosta skole. Disse brød og kjølevarene skal brukes til å gi elevene ved Frosta skole et tilbud om mat på skolen kostnadsfritt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**