Foto: Kjartan Allmenning

Vindmøller i Birkenes?

Det var knyttet stor spenning til kommunestyrets behandling av denne Vindsaken den 4. februar.
Et stort oppmøte av engasjerte innbyggere fulgte debatten nøye.
Følgende vedtak bli gjort, med 12 mot 9 stemmer:
«EON sin info til K- styret i siste møte sammen med deres holdning til kravene som er vedlagt saken, viser med all tydelighet at de ikke er innstilt på å oppfylle noen av de vesentlige punktene i vedtaket.
Med dette som utgangspunkt mener vi det er uaktuelt å gå i forhandlinger med EON.»