Vindmøller i Birkenes?

Foto: Kjartan Allmenning

Det var knyttet stor spenning til kommunestyrets behandling av denne Vind saken den 4. februar.
Et stort oppmøte av engasjerte innbyggere fulgte debatten nøye.
Følgende vedtak bli gjort, med 12 mot 9 stemmer:
“EON sin info til K- styret i siste møte sammen med deres holdning til kravene som er vedlagt saken, viser med all tydelighet at de ikke er innstilt på å oppfylle noen av de vesentlige punktene i vedtaket.
Med dette som utgangspunkt mener vi det er uaktuelt å gå i forhandlinger med EON.”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**