Birkeland sentrum og fremtiden

"Foto: Bjørn Vidar Lie"

anne svendsen
Kommunestyret har vedtatt at det nedsettes et ad-hoc utvalg som skal jobbe videre med innkomne innspill i denne saken.
Partiene har oppnevnt en representant hver, og et øyeblikk så det ut som utvalget ville bestå av en gjeng godt voksne menn.
Som en motvekt til dette, har Venstre i Birkenes tatt ansvar for å skape balanse og å tilføre solid kunnskap inn i utvalget.
Det er med stor glede vi presenterer Anne Svendsen som medlem i dette utvalget.
Anne er et kjent fjes på Birkeland, og hun er sterkt engasjert i sentrumsplanen.
Vi mener at Anne Svendsen kan kommer til å tilføre utvalget mye bra med sin kompetanse og evne til å tenke utenfor boksen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**