Årsmøteuttalelser

På årsmøtet 5.-6. februar ble disse årsmøteuttalelsene vedtatt.

1. Må styrke jernbanen i Trøndelag

Venstre i Trøndelag vil styrke jernbanetilbudet i Trøndelag. Det er spesielt viktig for et samlet Trøndelag.

Trønderbanen må elektrifiseres fra Steinkjer til Trondheim. På strekningen fra Stjørdal til Trondheim og videre til Støren må det bygges dobbeltspor. På strekningen Hommelvik-Ranheim må det nye dobbeltsporet legges i tunnel. Det er nødvendig for å få et effektivt flytog. Venstre er mot midlertidig elektrifisering langs fjorden gjennom Malvik.

Venstre vil også elektrifisere Meråkerbanen og Rørosbanen, og etter hvert også Nordlandsbanen videre fra Steinkjer. Disse tiltakene må inn i den nasjonale transportplanen så raskt som mulig.

Samtidig må antall avganger økes straks der dette er mulig. Det gjelder spesielt på strekningene Trondheim-Oppdal og Trondheim-Røros. Dette er viktig for å knytte Oppdal og Røros til utdannings- og kompetansemiljøet i Trondheim, og styrke Oppdal og Røros som reiselivsmål.

Persontrafikk på tog står foran konkurranseutsetting og utskifting av tog på Trønderbanen. Venstre vil fase ut dieseltog og ønsker at det tas i bruk hybridtog som straks kan brukes både der banen er elektrifisert og der den ikke er det. Venstre krever at det tas hensyn til i anbudsrundene.

Venstre i Trøndelag vil at det settes fart i arbeidet med å utrede høyhastighetstog mellom de store bysentra og regioner.

Tog er et effektivt kollektivmiddel som kan bidra til å redusere klimautslipp både i persontrafikken og godstrafikken. Mer transport må over fra vei til bane. Et slikt tilbud vil også være et sterkt virkemiddel for å styrke distriktene og fremme en miljøvennlig næringsutvikling.

2. Opplevelsessenter for teknologi

Trondheim og Trøndelag må få et opplevelsessenter for teknologi. Dette må bli en felles oppgave for Trondheim, trøndelagsfylkene, staten, NTNU, SINTEF og næringslivet.

NTNU er blitt landets største universitet med forsterket vekt på teknologi. Edvard Moser og May-Britt Moser har fått Nobel-prisen for sin banebrytende forskning. Trondheim har styrket posisjonen som landets ubestridte teknologihovedstad.

Problemet er at den teknologiske nyvinningen ikke vises fram noen steder, Trondheim er den usynlige teknologihovedstaden. Et opplevelsessenter for teknologi vil bidra å fremme interessen for nødvendige teknologiske nyvinninger både for ungdom, innbyggerne generelt – og for tilreisende.

Et opplevelsessenter er viktig for å stimulere til de endringer som er nødvendig for framtida, det som kalles det grønne skiftet.

Trondheim kaller seg så mye. Landsdelens viktigste by har også mange flotte opplevelser fra Rockheim til Sverresborg. Men ingen av tilbudene presenterer byens sterkeste side. Trondheim er først og fremst teknologi- og studentby med sterke institusjoner som SINTEF og NTNU, og mange teknologibedrifter.

Sør-Trøndelag Venstre mener vi må vise oss selv og tilreisende hva lever vi av nå, og hva skal vi leve av framover. Et opplevelsessenter vil styrke byens identitet, et sted som formidler kunnskap, viser fram oppfinnelser og moderne teknologi, og gir oss alle spennende opplevelser. Vi trenger et moderne høyteknologisk opplevelsessenter i teknologihovedstaden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**