Hvorfor krangle om E6-utbygginga!

Foto: Stig Morten Skjæran
Egil Haugbjørg, Gruppeleder for Venstre Fylkestinget Nord Trøndelag
Egil Haugbjørg, Gruppeleder for Venstre Fylkestinget Nord Trøndelag

HVORFOR KRANGLE OM E6-UTBYGGINGA!

Jeg registrerer at politikere fra forskjellige partier krangler om hvilke deler av E 6 som skal utbedres først og sist.

  • Noen mener strekningen Kvislabakken-Åsen bør komme først.
  • Andre peker på strekningen Ranheim til Trondheim.
  • Andre peker på strekningen Heimdal –Ulsberg.

Som Venstrepolitiker i fylkestinget vil jeg si: Vær glade for at det avsettes så mye penger som det er foreslått til utbygging og trafikksikringstiltak på E 6 i Trøndelag nå!

Vi skal snart sammenslås til en region, og da må vi forsøke å bli enige om prioriteringa og tale med en stemme slik at alle tre prosjektene blir gjennomført til beste for befolkningen og næringslivet i Trøndelag.

Innbyrdes krangel kan føre til at prosjekter utsettes; Det har vi erfaring for, dessverre!

Som lokalpolitiker for Venstre i Meråker vil jeg heller ikke utelate å peke på behovet for utbedring av E 14 fra Stjørdal til svenskegrensen. Denne veien har en standard basert på veinorm fra tidlig 1950-tallet, og dette er ikke tilfredsstillende med den voldsomt økende person- og godstrafikken. Men vi kan ikke få alt utbedret på samme tid!

Jeg gjentar min oppfordring til både lokale, regionale og politikere på landsplan: Bli enige om hva som skal komme først og sist! La de nødvendige utbedringene komme i gang, og bruk energien på å få så gode løsninger som mulig for ettertida!

Egil Haugbjørg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**