Mer fleksibel innføring av kompetansekrav for lærere

Iselin Nybø
Iselin Nybø, Foto: Tone Staven

Innføringen av kompetansekrav for lærere har skapt mye uro og usikkerhet. Nå har Venstre kommet til enighet om en mer fleksibel innføring av kravene, som gir lærere som er utdannet før 1.1.2014 dispensasjon fra kravet frem til 2025.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

– Vi håper dette kan skape ro rundt saken. Nå lager vi en reell overgangsordning som gjelder den enkelte lærer, sier Venstres kunnskapspolitiske talsperson Iselin Nybø til NTB.

– Mange lærere har følt seg avskiltet, og de har vært redde for at man vil velge en nyutdannet framfor en med lang erfaring. Løsningen Venstre nå har fått regjeringen med på fjerner denne usikkerheten, og vil sørge for at vi får gjennomført det kompetanseløftet vi har jobbet for, uten at det går på bekostning av erfarne læreres mulighet til å utøve yrket sitt, fortsetter hun.

Iselin Nybø
– Med denne løsningen fjerner vi den usikkerheten som har vært rundt kompetansekrav for lærere, sier Iselin Nybø

– Jeg er glad for at vi sammen med Venstre har funnet en løsning som sikrer at kompetansekravene står, og innfases for fullt frem mot 2025. Den usikkerheten som har vært rundt denne saken burde nå være ryddet av veien, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på Høyres nettsider.

– Jeg er veldig glad for at Iselin har stått på i denne saken, og fått gjennomslag for en god løsning til beste for både lærere og elever. Det er godt politisk håndverk som har ført frem til denne viktige avklaringen, sa Venstres leder Trine Skei Grande i sin tale til Venstres landsstyre 11. mars.

Venstre, Høyre og Frp er enige om følgende vedtak:
“Stortinget ber regjeringen sikre at lærere utdannet før 1. januar 2014 får dispensasjon fra kompetansekravene og komme tilbake til Stortinget på egnet måte med nødvendige lovendringer. Det skal fortsatt være skoleeiers ansvar å sikre at kompetansekravene oppfylles. Dispensasjonen skal ikke vare lenger enn til 1. august 2025.”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**