Stortingsprogram

Frogner Venstre har nedsatt en arbeidsgruppe for neste stortingsprogram. Målet er å komme med innspill til Venstres programkomite innen 1. Mai. Ta kontakt med styret dersom du har lyst til å være med!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**