Lærerik nettverkssamling for lokallagene

Runolv Stegane
Runolv Stegane hadde folkevalgtopplæring., Foto: Hanne Moe Reitan

8.-9. april møttes lokallag fra Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag Venstre til lokalpolitisk nettverksamling på Stjørdal. 30 deltakere deltok fra de to fylkene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Fredagen startet med en gjennomgang av veien mot valget i 2017. Marthe Strickert, fylkesleder i Sør-Trøndelag Venstre, fortalte om hva som skal skje frem mot valget neste år. Nå er nominasjonsprosessene i gang, storingskandidatene skal få skolering fra høsten av, programmet skal skrives og vedtas, og Venstre skal kjøre kampanjer i høst og neste vår.

Runolv Stegane
Runolv Stegane hadde folkevalgtopplæring.

Folkevalgtopplæring
Lørdag var vi så heldige at vi hadde fått Runolv Stegane fra VHO på besøk for å holde folkevalgtopplæring. Første del var for alle deltakerne, mens andre del var for de folkevalgte. Deltakerne fikk blant annet lære om ombudsrollen, kommuneloven , habilitet/inhabilitet , interpellasjoner og forholdet mellom rådmann, ordfører og folkevalgte.

Lokallagslederskolering
Gerd-Mette Drabløs, leder i Oppdal Venstre, innledet sesjonen med lokallagslederskolering.

Lokallagslederne fikk skolering
Lokallagslederne fikk for første gang lokallagslederskolering. Skoleringen ble ledet av fylkesleder Marthe Strickert og Gerd-Mette Drabløs, styremedlem i Sør-Trøndelag Venstre og lokallagsleder i Oppdal Venstre. Der fikk lokallagslederne gode tips til hvordan de kan skape det perfekte lokallaget. De fikk også en innføring i medlemsregisteret og publiseringsverktøyet WordPress. Det ble også tid til å dele gode erfaringer med hverandre. Tilbakemeldingen var positiv fra deltakerne, som ønsket flere slike økter for lokallagslederne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**