Marsoppdatering fra fylkestingsgruppa

Fylkestinget 2. og 3. mars ble i sammenslåingens tegn. Møtet ble holdt på Stjørdal, og den ene dagen var felles med Nord-Trøndelag.

Det er ikke første gang sør- og nordfylkene har hatt felles møter, men det er første gang med tanke på sammenslåing. Fellesdagen gikk ut på at alle gruppeledere i nord og sør fikk holde innlegg om synspunktene på ett felles Trøndelag, og det var godt å være Venstre-representant i den sammenhengen. Både Egil Haugbjørg fra Nord-Trøndelag og Elisabeth Paulsen fra Sør-Trøndelag understreket hvor viktig begge mener det er at vi nå får slått fylkene sammen til ett Trøndelag.

Vi mener Trøndelag har mye å vinne på å snakke med en stemme når vi vil ha våre saker igjennom sentralt. Vi har mye å jobbe sammen om, satsing på tog, på reiseliv, på landbruk, skole og midler til rassikring bare for å nevne noe. Vi er overbevist om at når vi får sammenslåingen bekreftet på møtet i slutten av april (på Stiklestad), vil vi kunne starte en ny offensiv for å få Trøndelag tydeligere frem på kartet.

Den store saken i Sør-Trøndelags separate fylkesting var beslutningen om å sette i gang bygging av nye Heimdal videregående skole. Det har vært en langvarig sak, som startet med oppussing av nåværende skolebygg, til et flott nybygg tilknyttet en stor Heimdalhall som kan benyttes både til alminnelig trening/kamper og til større publikumskamper. Dette vil være et viktig tilskudd til miljøet på Saupstad. Så ble da også saken enstemmig vedtatt.

Under fylkestingsamlinga la Tove, som er leder for kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune, fram to saker for fylkestinget. Den første var en forvaltningsrapport om innkjøpsavtaler Fylkeskommunen får jevnt over god vurdering i denne, og Tove benytta sjansen til rose det gode arbeidet, men også å oppfordre administrasjonen om å påse at spesielt de mindre kommunene får god bistand i innkjøpssaker og å sikre at avtalene som inngås oppleves som gode. Tove la også fram forslag til plan for forvaltningsrevisjoner for 2016-2018.

Det første området kontrollutvalget ønsker å se på er tallgrunnlaget i Miljøpakken. Miljøpakken regnes som vellykka, men det har vært utfordringer med å få godt nok overblikk over ulike beregningsmetoder når det gjelder midlene. Dette vil kontrollutvalget nå se på, slik at de ikke skal herske noen tvil om hvilke tall som er riktige og at de kan forstås på samme måte av partnerne i pakken.

Saker til Fylkestinget ligger ute på fylkeskommunens nettsider, så der kan alle gå inn og se.
Vi borgerlige partier hadde et innlegg i Fosnafolket da vi hadde komitémøte på Brekstad – om at vi jobber for en større innsats for læringer i skolene våre. Vi trenger flere lærlingplasser og bedre gjennomføring av de yrkesfaglige elevene. Dette er ikke godt nok i dag, og det er noe vi må jobbe videre med.

Tove hadde møte med fylkesordfører og fylkesrådmannen 18. mars, sammen med Sverre Midthjell fra kontrollutvalgssekretariatet. Slike møtes holdes for å sikre at kontrollutvalget kan informere politisk og administrativ ledelse om saker som kommer fra utvalget. Hele tre forvaltningsrapporter skal behandles i kontrollutvalgsmøtet 14. april, og de vil gå videre til fylkestinget: Mobbing i videregående skole, Sør-Trøndelag fylkeskommune, mars 2016; Kostnadsutvikling i investeringsprosjekt, Sør-Trøndelag fylkeskommune, februar 2016 og Nasjonal digital læringsarena (NDLA), Hordaland fylkeskommune, 2015.

I statsbudsjettet har de fire samarbeidspartiene fått gjennomslag for større støtte til studentboliger; og dette har resultert i økt støtte til studentboliger I Trondheim. I den forbindelse fikk vi fire samarbeidspartier et intervju i Byavisa der vi kunne fortelle om hvilken betydning dette har for studentene i Trondheim.

Nå ser vi fram mot neste Fylkesting på Stiklestad 27.-28. april, der sammenslåing skal vedtas, og vi starter på de første skritt mot et enhetlig Trøndelag.

Følg ellers med på oppdateringer direkte fra Venstres landsmøte, som skal være i Tønsberg 15.-17. april på www.venstre.no. Både Elisabeth og Tove er del av delegasjonen fra Sør-Trøndelag.

Elisabeth Paulsen og Tove Eivindsen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**