Iversen og Svarva må vise lederskap

Brita Kleven Thorsvik og Karl Meinert Buchholdt, Foto: Buchholdt/Levanger Venstre

Levangerordfører Robert Svarva må utsette sitt ønske om en hastig avvikling av Innherred samkommune mener Venstres formannskapsmedlemmer i Levanger og Verdal. – I stedet for en hastig avvikling av samkommunen bør dette settes opp mot en intensjonsavtale om sammenslåing av de to kommunene, sier Karl M. Buchholdt (Levanger) og Brita K. Thorsvik (Verdal).

Det var på siste møte i Levanger formannskap at Arbeiderpartiets ordfører mente at «det ikke var fornuftig å hale ut samkommunesamarbeidet med Verdal lengre enn nødvendig».
Selv om jeg har vært, og fremdeles er, en sterk motstander av samkommunen som en form for interkommunalt samarbeid, bør vi nå ha et lengre perspektiv enn en oppløsning i nuet, sier Buchholdt. – Jeg er derfor sterkt uenig med Svarvas utgangspunkt. I stedet bør vi snarest starte forhandlinger om Levanger/Verdal alternativet, sier Buchholdt.

Venstres formannskapsmedlem i Verdal, Brita Kleven Thorsvik, er enig. – Da Frosta valgte Stjørdal har det oppstått en ny situasjon og vi har derfor nå muligheter for å starte på nytt og forhandle fram en løsning som bare omfatter Levanger og Verdal, sier Thorsvik. – Et slikt forhandlingsalternativ ligger allerede i mandatet fra vårt kommunestyret i desember, sier hun. Dette er viktig, ikke minst sett i lys av samkommunens ansatte og brukerne av samkommunens tjenester.

Begge er enige i at det er uriktig å fatte vedtak om avvikling av samkommunen nå, uten at innbyggerne er tatt med på råd om mulighetene for en sammenslåing av kommunene. – Regjeringen har gitt beskjed om at samkommunen må avvikles først innen 2020. Det er derfor ikke hastverk med å få løst opp de fagmiljøene som over tid er bygd opp innenfor samkommunen, avslutter Karl M. Buchholdt i Levanger Venstre og Brita Kleven Thorsvik i Verdal Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**