Knut ønsker seg en ny skolehverdag

Foto: Yngve Horvei

15.-17. april avholder Venstre sitt landsmøte i Tønsberg, hvor temaet vil være barn og oppvekst. Fra Nord-Trøndelag stiller blant andre Knut Øye Brandsås som håper å få gjennomslag for en ny og bedre skolehverdag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Blant sakene som skal behandles på Venstres landsmøte er et forslag om at en i langt større grad enn i dag skal benytte seg av digitale verktøy i skolen.

– Den teknologiske utviklingen har gitt oss store muligheter til å skape en bedre skolehverdag, som tar i bruk nye læringsmetoder og gjør elevene bedre i stand til å møte det samfunnet som venter dem. Det er disse mulighetene vi vil ha med oss Venstres landsmøte på å gripe, sier Brandsås – som til vanlig sitter i kommunestyret og hovedutvalg folk, der skole er ett av ansvarsområdene.

Vi kan bruke ny teknologi til å gi elevene et bedre tilbud

– Å opprette en gratis, digital tekstbank, som er et av forslagene som ligger på bordet, er et eksempel på hvordan vi kan bruke ny teknologi til å gi elevene et bedre tilbud. Dagens analoge undervisningsmateriell er ikke alltid like hensiktsmessig, mens internett gir oss muligheten til å gjøre et langt mer variert pensum enkelt tilgjengelig for elevene.

Han er også opptatt av hvilke krav den teknologiske utviklingen stiller til elevene i arbeidslivet.

– Fremtidens arbeidsliv vil kreve helt andre ferdigheter av arbeidstakerne enn det gjør i dag. Det vil kreve digital kompetanse, og ikke minst kjennskap til koding. Det kommer i tillegg til at langt flere enn i dag vil jobbe først og fremst med programmering. Derfor håper jeg at Venstres landsmøte blir med på å løfte digital kompetanse i skolen, og å gå inn for at programmering skal inn i læreplanen for grunnskolen, avslutter 20-åringen.

[wdi_feed id=”1″]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**