Gratis kjernetid for 3-åringer

Solberg, Grande, Horne og Bollestad leser for barnehagebarn
Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Ordningen med gratis kjernetid utvides til også å gjelde 3-åringer i lavinntektsfamilier fra og med 1. august 2016. Dette var en av Venstres hovedkrav foran fjorårets budsjettforhandlinger, et krav Venstre fikk gjennomslag for i den endelige budsjettavtalen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

– I budsjettet for 2015 fikk vi forhandlet inn gratis kjernetid for fire- og fem-åringer i lavinntektsfamilier. I år utvider vi ordningen til å omfatte tre-åringene, og utvider samtidig forsøksordningen med gratis kjernetid. Det vil gjøre hverdagen enklere for mange familier som har måttet velge bort barnehage på grunn av dårlig økonomi. I tillegg vil det styrke integreringen, ikke minst fordi det gir innvandrerkvinner med små barn mulighet til å delta i arbeidslivet, sier Trine Skei Grande.

I dag var Venstre-lederen på besøk i Thor Olsen barnehage i Oslo, sammen med statsminister Erna Solberg (H), Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) og Olaug Bollestad (KrF).

Trine Skei Grande besøker Thor Olsen barnehage
Trine Skei Grande besøker Thor Olsen barnehage. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Grande mener at det å få treåringene inn i ordningen med gratis kjernetid, er viktig for å få på plass den dype språkforståelsen.

– Språkforskningen viser at å komme i gang med å lære seg norsk allerede fra du er tre, er en nøkkel for å klare å knekke språkkoden, sier hun til NTB.

Barns bakgrunn skal ikke avgjøre deres fremtid

Arbeid mot barnefattigdom har vært en av Venstres viktigste saker i denne stortingsperioden. I en kronikk i Dagbladet i august i fjor, begrunnet Trine Skei Grande behovet for gratis kjernetid for barn i lavinntektsfamilier slik:

“Fortsatt er det sånn at det betyr noe hvilken adresse du vokser opp på. Det betyr noe hvilke ressurser og hvilken inntekt foreldrene dine har, hvor de kommer fra og hvilke muligheter de har til å følge opp. Det betyr noe hvilken bakgrunn du har. Det betyr noe hvilken bagasje du i utgangspunktet er utstyrt med for om du skal lykkes i livet eller ikke. Mitt mål er at alle gjennom egen innsats kan bli akkurat det de vil. Barns bakgrunn skal ikke avgjøre deres fremtid. Derfor må vi utjevne og sikre at alle barn får mulighet til å forfølge sin drøm.”

Les kronikken på Dagbladets nettsider

Oppvekst på landsmøtet

Oppvekst var hovedtema på Venstres landsmøte denne våren. “For Venstre er barns oppvekst samfunnets aller viktigste investering. En tidlig og trygg tilknytning til gode omsorgspersoner utgjør grunnlaget for god helse gjennom hele livsløpet. Derfor er det Venstres hovedmål å legge til rette for at barn sikres best mulige oppvekstforhold enten både når de er hjemme, i barnehage, på skole, og på fritiden”, slo landsmøtet fast i en uttalelse som blant annet handlet om barnehagetilbudet.

Les uttalelsen En god oppvekst varer livet ut

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**