Ja til mer lokaldemokrati

Foto: (cc) Adam Wyles https://flic.kr/p/9ESWpg

Lokaldemokrati er langt mer enn antall velgere per kommunestyrerepresentant. Flere oppgaver til kommunene, økt påvirkning på hverdagsregionen, avskaffelse av rådmannsvelde og økt økonomisk handlingsrom for å bedre tjenestene er alle eksempler på et sterkere lokaldemokrati.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Påvirkning på mer i hverdagen

Drammen er byen vår. Det er i all hovedsak vårt arbeidsmarked. 1/3 av Sandes innbyggere har sitt daglige virke i Drammen. Å få være med å påvirke utviklingen i dette området er viktig i dagliglivet.

Større kommuner – flere oppgaver

Organiseringen av kommunaladministrasjon i dagens kommunestruktur er uhensiktsmessig. Kommunene har fått og kommer til å få flere oppgaver. Altså mer lokal styring over tjenester som er nær innbyggerne. Dette er en styrking av lokaldemokratiet.

Et bedre nærdemokrati

Sande har et svakt utviklede nærdemokrati. Innbyggerne høres i liten grad. Det er svært få folkemøter som avholdes og det finnes ikke formelle høringsinstanser i nærmiljøene. Oppgavene løses i for stor grad uten at innbyggerne og interesseorganisasjonene får påvirke hvordan oppgavene bør løses.

Forhandlingene med Drammensregionen har vært preget av et sterkt ønske om å utvikle nærdemokratiløsninger. Det skal jobbes med dette fremover. Fra Øvre-Eiker har de gode erfaringer med grendeutvalg. Holbæk i Danmark har stor suksess med ”Fellesskapene” og danske Gentoft har hatt suksess med ”oppgaveutvalg”. Alle er eksempler på involvering av kommunens innbyggere.

Lokaldemokrati vs. Rådmannsvelde

Politikerne i Sande er i all hovedsak fritidspolitikere. En kommunestyrerepresentant får ca. 8.000,- i året for sitt verv. Hadde LO’s sommerpatrulje tatt en sjekk ville neppe godtgjøringen kvalifisert til minstelønn per time.

Det finnes ikke den politiker som engasjerer seg pga. godtgjøringen, heldigvis. Derimot hindrer lav godtgjøring og ugunstige møtetidspunkter en rekke personer å engasjere seg i politikken.

Alternativet til engasjerte politikere er et rådmannsvelde der administrasjonen får svært stor makt. En større kommune kan ta seg råd til bedre politisk styring, noe som styrker lokaldemokratiet vesentlig.

Bedre økonomi – bedre tjenester

Sandes økonomi er svært begrenset. Vi har måttet gjennomføre flere kutt de siste årene. Noen har vært riktige, andre mine bra, men alle har vært nødvendige for kommunens økonomi. Dessuten har vi måttet innføre eiendomsskatt for å hindre ytterligere kutt og legge av litt penger for fremtidige investeringer.

Drammen har en robust økonomi og et stort økonomisk handlingsrom. I følge analysen fra PwC og Telemarksforskning vil avvikling av eiendomsskatt kunne gjennomføres uten store konsekvenser.

Hvorfor Drammen?

Drammen er hverdagsregionen vår og det er sterk tilhørighet til Drammen blant Sandesokningene. Tilhørighet er avgjørende for engasjementet til innbyggerne. Dersom du ikke har et forhold til kommunen vil du neppe engasjere deg i like stor grad. Dersom tilhørighet ikke var viktig kunne vi like gjerne diskutere kommunesammenslåing med en kraftkommune på Vestlandet.

Les den politiske plattformen for Drammensregionen her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**