Jeg velger meg Drammen og Svelvik

Drammen Ypsilon Bridge
(Foto: (CC) zen whisk | https://flic.kr/p/aBgqPL)

Mangt kan sies om kommunereformen; regionreformen burde vært gjennomført først, de nye oppgavene burde vært klare, årsaken til reformen burde vært tydeligere, o.l. Det er lett å være enig i mye av dette. Allikevel, regionreformen kommer og historien viser at det er grunn til å tro at det også i fremtiden vil komme flere nye oppgaver til kommunene. Er det ikke derfor et spørsmål om vi trenger å vente på dette? Kan vi ikke like gjerne legge til rette for fremtiden?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Jeg mener det finnes nok av grunner til at Sande bør søke kommunesammenslåing allerede. Ja, det kan være vanskelig å sette seg inn i alt sammen. Og det er mye skremselspropaganda der ute, fra alle sider. Derfor: Ta det valget som er riktig for deg. Det viktigste er uansett at du går å stemmer.

Selv velger jeg meg Drammen og Svelvik. Jeg vektlegger først og fremst det jeg opplever er naturlig tilhørighet. Utviklingen i Drammensregionen kommer til å påvirke oss enten vi er med eller ikke. Jeg tror det er bedre å ta del i og påvirke utviklingen til det beste for oss og alle andre i regionen. Dersom tilhørighet ikke skal vektlegges kunne vi like gjerne valgt en rik kraftkommune på Vestlandet. Enkelte vil sikkert hevde at den bør være så liten at Sandesokninger kan få flertall i det nye kommunestyret. Jeg har derimot tro på at politikerne uansett vil være politikere for hele den nye kommunen.

Det kan virke som at flere vektlegger antallet velgere bak hver representant i kommunestyret. I så fall kommer Sande som egen kommune ut som en soleklar vinner, og vil alltid gjøre det. Spørsmålet er vel om ikke lokaldemokratiet er mer enn det? Jeg mener det helt klart er det. Det styrker lokaldemokratiet å få politisk styring på flere oppgaver. Å ha økonomisk handlingsrom til å kunne prioritere en tjeneste uten å rasere en annen, bedrer lokaldemokratiet. Å ha politisk styring på områder som er viktig for folk i hverdagen er lokaldemokrati i praksis.

Drammen og Svelvik er det alternativet som har det beste økonomiske handlingsrommet skal vi tro kommunens egen utredning. Ja, Drammen har mye gjeld. Men gjelden kunne langt på vei vært fjernet dersom de hadde solgt sine andeler i selskapene EB, Lindum og Drammen kino. Jeg vil derimot hevde at de har vært smarte som har behold dette eierskapet og dermed kan høste årlig utbytte.

Avtalen i Drammensregionen har mye fokus på nærdemokrati. Det synes å være en genuin interesse for å legge til rette for at innbyggerne skal kunne engasjere seg og bidra til å lage den best tenkelige kommunen for alle. Jeg er trygg på at dette blir ivaretatt og at det vil på sin måte styrke lokaldemokratiet.

Alt i alt fremstår Drammen og Svelvik for meg som det naturlige valget, som gir det beste økonomiske handlingsrommet og ivaretar et godt lokaldemokrati, samt styrker flere sider av det.

Per Martin Berg Per Martin Berg
Sande Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**