Velkommen til lokalpolitisk nettverkssamling 16.-17. september

Fylkesleiar Torunn Sandvand, kristiansand, ba Venstreårsmøtet vedta kamp for Kjevik, eit forslag frå Kristiansand Venstre som blei samrøystes vedtatt. Foto: Jo Straube

Fylkesleiar Torunn Sandvand

Fredag 16. (fra kl 1700 ) og lørdag 17. september arrangerer fylkeslaget Lokalpolitisk nettverkssamling i Kristiansand. (Nærmere beskjed om sted og påmelding kommer).
Temaet på denne samlingen vil først og fremst være forberedelse til valgkamp. Derfor vil den som blir valgt til toppkandidat sammen med vår nyvalgte valgkampleder Ole Morten Vegusdal fra Birkenes, ha mye ansvar for opplegget på denne samlingen . Der håper vi å få alle lokallagene representert slik at vi allerede nå fra i høst, kan begynne å ruste oss for tidenes valgkamp i Agder.
Ellers er Fredrik Carstens ansatt som en av fire kampanjerådgivere i VHO til å hjelpe fylkeslagene og lokallagene med å gjennomføre planlagte kampanjer i året fram til valget. Han vil ha kontor i Stavanger og ha oppfølgingsansvar for Rogaland, Agder og Telemark. Han vil bli å treffe på nominasjonsmøtet.
Jeg minner også om arbeidet med Stortingsvalgprogrammet. Første utkast til program fra komiteen, er berammet til 1. september, og da er alle, både enkeltpersoner og lag invitert til å komme med innspill.
Da ser jeg fram til å se dere på de ulike arrangementene framover,  og håper på en god Venstre-høst!
Hilsen Torunn Sandvand, fylkesleder
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**