Flere gjennom videregående?

Anja Berggård Endresen, Joachim Steinbru

Sola kommunes handlingsplan mot fattigdom har et strategi som skal øke gjennomføringen i videregående skole. Det er en klar årsakssammenheng mellom frafall og dårlige språkferdigheter. Flere med minoritetsspråklig bakgrunn mangler det kunnskapsgrunnlaget som er nødvendig for å gjennomføre grunnskolen, men det ønsker Venstre å gjøre noe med.

Ålesund kommune har gode erfaringer med å tilby et ellevte skoleår for minoritetsspråklige som mangler nødvendig kunnskapsgrunnlag for å kunne fullføre videregående skole. Der har grunnskolen, VO-avdelingen og den videregående skolen samarbeidet for å etablere et opplegg som i sterk grad har forbedret resultatene for gjennomføring av videregående utdanning.

Regjeringen har også kommet på banen, og satte i vår av 97 millioner kroner som blant annet ble avsatt til følgende formål: “Ungdom med opphold i Norge, samt asylsøkere mellom 16 – 18 år som har sittet lenge i mottak, skal få et tilbud om et ekstra grunnskoleår. Målet er å sørge for at de som er svake i norsk skal bli bedre forberedt- og få en ekstra dytt inn i videregående utdanning”.

http://www.aftenposten.no/norge/Slik-skal-unge-innvandrere-og-asylsokere-fa-en-ekstra-dytt-59671b.html

Venstre ønsker at et liknende opplegg etableres i Sola og at det legges opp til et samarbeid med Rogaland fylkeskommune for å få dette til. Vi er derfor optimister med tanke på at ordningen kan etableres her, sier nestleder i Utvalg for oppvekst i Sola, Anja Berggård Endresen.

Anja Berggård Endresen

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**