Trygge lekeområder for barna

foto: Venstre

Stavanger får det til, Sandnes får det til – men her i Sola sprayes det fremdeles med giftig glyfosat for å bekjempe ugress. Langs gatene på Skadberg, ble det nylig sprayet med det kommunen innrømmer er glyfosat. Disse gaterommene er barnas lekeområder, og man skal i følge forskriftene ikke spraye med gift i de områdene hvor barn oppholder seg.

Venstre har arbeidet for at kommunen skal legge om til giftfri behandling, som f.eks varmtvann, for å bekjempe ugress. Saken løftes derfor inn i neste formannskapsmøte for å etterlyse hvor langt på vei mot et mer miljøvennlig alternativ administrasjonen har kommet.

 

Les mer om saken på Solabladets nettsider.

 

Ingen torv i vår miljøhage!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**