Programkomiteens førsteutkast til Stortingsprogram 2017 – 2021

Terje Brevik
Foto: Jo Straube

Venstres programkomité legger i dag frem førsteutkastet til nytt Stortingsvalgprogram for perioden 2017 – 2021. Programutkastet har fått navnet Store muligheter i det grønne skiftet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Følg programlanseringen på Venstres nett-TV fra kl. 17:00

– I dette programmet tar vi nye skritt mot fornybarsamfunnet, med en stor satsning på kunnskap og miljøvennlige løsninger. Vi håper på en bred debatt i organisasjonen om Venstres politikk for de neste fire årene, sier Venstres nestleder Terje Breivik, som har ledet programarbeidet.

Last ned førsteutkastet her (PDF)

Programkomiteen mener Norge står overfor tre store utfordringer de kommende årene: Å skape et klimavennlig samfunn, å skape nye arbeidsplasser basert på et grønt skifte, og å gi like muligheter for alle barn og unge.

– Klimautslippene må halveres innen 2030 (sammenlignet med 1990-nivå) om vi skal nå målene fra Paris-avtalen og unngå katastrofale klimaendringer. Derfor foreslår vi permanent vern av sårbare områder som Lofoten, Vesterålen og Senja, samt Svalbard, Jan Mayen og Iskanten, og en omlegging av skattesystemet for oljebransjen, sier Breivik.

LoVeSe klar-01
Han mener det er avgjørende med et grønt skatteskifte som gjør det mer lønnsomt å satse på miljøvennlige løsninger.

– Venstre vil ha lavere skatt på arbeid, eierskap og bedrifter, og høyere skatter og avgifter på produkter, tjenester og adferd som forurenser. Vi må skape en utslippsfri transportsektor, blant annet gjennom å beholde elbilfordeler og bygge ut kollektivtilbudet over hele landet, sier Breivik.

– Venstre vil ha lavere skatt på arbeid, eierskap og bedrifter, og høyere skatter og avgifter på produkter, tjenester og adferd som forurenser.

Terje Breivik

Like muligheter for alle barn

Blant de viktigste forslagene for å gi alle barn og unge like muligheter i livet, er et lønnsløft for lærere og å gjøre barnehage og SFO billigere, spesielt for familier med lave inntekter.

Les mer på VGs nettsider

Guri Melby

– Vi foreslår at alle lærere skal få videre- eller etterutdanning hvert 10. år, og vil også øke lønnen for lærere med høy kompetanse, sier Guri Melby

– Foreldrenes inntekt må ikke være avgjørende for barns muligheter i livet, sier nestleder i programkomiteen, Guri Melby. Hun understreker at når kompetansekravene til lærere heves, må lønnen følge etter.

– Dyktige lærere er det aller viktigste for å skape en god skole for alle. Vi foreslår at alle lærere skal få videre- eller etterutdanning hvert 10. år, og vil også øke lønnen for lærere med høy kompetanse, fortsetter Melby.

Les mer i Nettavisen

– I tillegg er det helt avgjørende at vi satser på forskning og høyere utdanning. Derfor foreslår vi en storsatsning på landets studenter, med blant annet økt studiestøtte og bygging av flere studentboliger. I tillegg foreslår vi en reform for å belønne studiesteder som satser spesielt på undervisning, sier Melby.

Les mer på Universitas.no

Foreldrenes inntekt må ikke være avgjørende for barns muligheter i livet

Guri Melby

Bred prosess

Førsteutkastet til det nye stortingsprogrammet er startskuddet for den politiske dugnaden i partiet, som skal gå frem mot landsmøtet i april 2017. Fristen for å komme med endringsforslag til programmet er 1. november.

– Vi har fått nesten 1000 forskjellige innspill fra medlemmer, tillitsvalgte, organisasjoner og bedrifter i arbeidet med førsteutkastet. Bidragene er viktige for å få frem både de viktige problemstillingene, og mulige løsninger på utfordringene vi står overfor. Nå håper vi at engasjementet frem mot andreutkastet blir like stort. Jeg vil oppfordre alle til å delta i den politiske dugnaden, og ser frem til en bred og god debatt i partiet, avslutter Breivik.

Programkomiteens andreutkast skal legges frem 10. desember. Endelig program for perioden 2017 – 2021 vedtas på landsmøtet i april.

Last ned førsteutkastet her (PDF)

Les mer om programkomiteen

Lever endringsforslag

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**