Frihet og Muligheter

Programkomitéen i Venstre.

Programkomiteen har hovedansvaret for arbeidet med å lage utkast til program og å invitere til en åpen og inkluderende dialog med partiorganisasjonen og andre samfunnsaktører. Venstres stortingsvalgprogram for perioden 2025-2029 blir vedtatt av Venstres landsmøte høsten 2024.

Venstres politiske program (PDF)

Venstres politiske program skal informere velgerne om hva vi står for og inneholder en liste over saker vi vil jobbe for å gjennomføre i stortingsperioden 2021-2025.

Det er også det offisielle styringsdokumentet for Venstre og skal styre alle våre representanter i den daglige utøvelsen av politikk.

Hva er et partiprogram?

Venstres politiske program skal informere velgerne om hva vi står for og inneholder en liste over saker vi vil jobbe for å gjennomføre i stortingsperioden 2024-2029.

Det er også det offisielle styringsdokumentet for Venstre og skal styre alle våre representanter i den daglige utøvelsen av politikk.

Programkomiteen for stortingsvalgprogrammet 2025-2029

Komiteen har følgende sammensetning:

 • Leder: Sveinung Rotevatn, Vestland
 • Elisabeth Hals, Trøndelag (nestleder)
 • Ingvild W. Thorsvik, Agder (nestleder)

Medlemmer:

 • Even Aronsen, Troms og Finnmark
 • Stig Vaagan, Innlandet
 • Marit Vea, Oslo
 • Håvard Sandvik, Viken
 • Inger Noer, Innlandet

Fra sideorganisasjoner:

 • Ane Breivik (Unge Venstre)
 • Solveig Schytz (Venstrekvinnelaget)
 • Ole Kristian Sandvik (Liberale studenter)

Sekretariat