Frihet og Muligheter

Programkomitéen i Venstre.

Programkomiteen har hovedansvaret for arbeidet med å lage utkast til program og å invitere til en åpen og inkluderende dialog med partiorganisasjonen og andre samfunnsaktører. Venstres stortingsvalgprogram for perioden 2025-2029 blir vedtatt av Venstres landsmøte i mars 2025.

Hva er et partiprogram?

Venstres politiske program skal informere velgerne om hva vi står for og inneholder en liste over saker vi vil jobbe for å gjennomføre i stortingsperioden 2025-2029.

Det er også det offisielle styringsdokumentet for Venstre og skal styre alle våre representanter i den daglige utøvelsen av politikk.

Prosess for stortingsvalgprogrammet 2025-2029

Innspill

Programkomiteen tar fortløpende imot innspill til arbeidet vårt. Innspill og forslag sendes til [email protected]

Tidslinje

2023

 • 31. oktober – Høring om Utenriks og forsvar
 • 24. november – Høring om Klima, natur og energi

2024

 • 25. januar – Høringer om Utdanning og forskning og Helse
 • 1. mars – Høringer om Næring, skatt, finans og innovasjon og Arbeid og Sosial
 • 31. mars – Innspill bør være komiteen i hende innen 31. mars.
 • 30. mai – førsteutkastet lanseres og sendes på høring til partiet
 • 24. september – frist for endringsforslag til førsteutkastet
 • 10. november – programkomiteens endelige forslag legges frem

2025

 • 27. januar – frist for endringsforslag
 • 7.-9 mars – programmet behandles og vedtas på Venstres landsmøte

Spørsmål kan rettes til

Programkomiteen for stortingsvalgprogrammet 2025-2029

Komiteen har følgende sammensetning:

 • Leder: Sveinung Rotevatn, Vestland
 • Elisabeth Hals, Trøndelag (nestleder)
 • Ingvild W. Thorsvik, Agder (nestleder)

Medlemmer:

 • Even Aronsen, Troms og Finnmark
 • Stig Vaagan, Innlandet
 • Marit Vea, Oslo
 • Håvard Sandvik, Viken
 • Inger Noer, Innlandet

Fra sideorganisasjoner:

 • Ane Breivik (Unge Venstre)
 • Solveig Schytz (Venstrekvinnelaget)
 • Jens Håkon Birkeland (Liberale studenter)

Sekretariat

Venstres politiske program (PDF)

Venstres politiske program skal informere velgerne om hva vi står for og inneholder en liste over saker vi vil jobbe for å gjennomføre i stortingsperioden 2021-2025.

Det er også det offisielle styringsdokumentet for Venstre og skal styre alle våre representanter i den daglige utøvelsen av politikk.