Digitale Stavanger: Pass på personvernet!

Jan Erik Søndeland (V) minnet bystyret om det nye trusselbildet i form av hacker- og personvernutfordringer. , Foto: Annamaria Gutierrez

I dagens bystyremøte ga Jan Erik Søndeland (V) kommuneadministrasjonen velfortjent honnør for det pågående arbeidet med digitaliseringen av Stavanger. Samtidig poengterte han at utviklingen også utsetter Stavanger for et nytt trusselbilde, i form av både hacking og personvernutfordringer. Venstre vil følge utviklingen tett, men ønsker også at kontrollutvalget tar rollen som ekstra vaktbikkje på området.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Innlegget ble holdt i sak 127/16 og hele Søndelands innlegg kan leses i sin helhet her.

Ordfører, jeg vil starte med noen kommentarer til rådmannens oppfølging på følgende anbefalinger fra revisor:

 • Angående punktet «Bedre nettsidene i tråd med anbefalinger DIFI og IKT Norge + tilrettelegge for mobilbruk»:
  På god vei – ny side lanseres neste sommer. Dette har vært viktig for flertallspartiene å få på plass. Mange ting å tenke på når ny side lages – spesielt: Viktig å få på plass en god søkefunksjon. Nå venter vi, og gleder oss veldig til resultatet.
 • Angående punktet «Gjøre flere skjema elektronisk tilgjengelige for innbyggerne»:
  Dette er viktig. I en smartby bør alle skjema være tilgjengelige digital. Skal vi bli en ekte smartby må vi komme dit. Dette er noe jeg håper rådmannen og kommunalstyret for administrasjon og lønn kan følge opp fremover.
 • Angående punktet «Styrke innbyggerdialog, digitale tjenester og e-forvaltning. Særlig få på plass SvarUT»:
  SvarUT er tatt i bruk, og sikker digital postkasse er rullet ut i flere tjenesteområder. Her håper jeg, og regner med, at rådmannen også vil fortsette dette arbeidet slik at vi får dekket alle tjenesteområdene i kommunen.
  At vi fortsatt printer forsendelser til privatpersoner er ikke bra. Det må være en målsetning at de innbyggerne som ikke ønsker å motta papir i posten, skal slippe dette, men heller motta kommunikasjonen elektronisk. Hvis det finnes statlige begrensninger eller rammevilkår som holder oss tilbake her, er det viktig at Stavanger kommune er en kontinuerlig og tydelig stemme og legger solid press, for å løse opp i disse.

Så ordfører, vil jeg fremheve at flertallspartiene ønsker å holde høyt trykk på digitaliseringen – dette er viktig for oss – viktig for kommunen – viktig for innbyggerne våre. Både ift forenkling av hverdagen til innbyggere og ansatte og ift det økonomiske.

Derfor skal rådmannen vite at flertallspartiene vil være svært positive til alle initiativer som kan øke hastigheten på digitaliseringen i Stavanger kommune. Det kan være greit å ha med seg i bakhodet når HØP’en etterhvert skal utarbeides. Utfordre oss gjerne!
Ordfører, det er særdeles viktig at kontrollutvalget er sin rolle bevisst i utviklingen av digitale Stavanger. Ikke bare bør de passe på at vi utvikler oss fort nok. Men de må også passe på de nye truslene vi møter gjennom digitaliseringen. Vi vil nemlig møte både ytre og indre trusler:

 • Ytre trusler: Hackerangrep! De av dere som fikk høre den norske superhackeren Runa Sandvik under ONS forrige uke, fikk en god påminnelse om hvor viktig det er å være bevisst dette. Hacking er idag den 4. militære våpengren. I en tid hvor vi skal bygge byen vår stadig mer smart og digital, må vi derfor være klar over at dette også gjør oss til et mer attraktivt offer, både for økonomiske lykkejegere, fremmede makter men også ift bedriftsspionasje.
 • Indre trusler: Personvern. I utviklingen av digitale Stavanger, må vi passe så vi ikke forter oss så mye at vi glemmer å etablere tekniske løsninger, retningslinjer og rutiner som sikrer at personlig informasjon om våre innbyggere kommer på avveie. Det skal ikke være sånn at man som innbygger av Stavanger har større risiko for å få pasientjournalen sin eksponert.
  Tvert imot! Stavanger skal være den kommunen hvor innbyggernes data er best sikret ! Dette kommer ikke av seg selv – det krever høy kompetanse fra fagpersonene som lager systemene våre, og det krever at både rådmannen og politisk ledelse følger opp at vi har de nødvendige mekanismene på plass.

Jeg garanterer dere, at her ligger det mye for kontrollutvalget å ta tak i, i årene fremover.

Takk ordfører.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**