Grunngitt spørsmål fra Venstre

H.I. Gamst

Søndre Land Venstre tar opp flere viktige spørsmål i kommunestyremøte 12. september.

Samfunnsplanen, kommunens overordnede styringsdokument, peker på store utfordringer knyttet til alderssammensetningen i Søndre Land. Når det fødes flere barn enn det rådmannen har beregnet, burde dette være en hyggelig utfordring for Søndre Land. Vi burde garantere barnehageplass i Søndre Land, hvis vi skal ta vår egen samfunnsplan på alvor.

I de senere årene har Søndre Land sentralisert barnehagetilbudet i sin jakt på lavere enhetskostnader i driften av de kommunale barnehagene. Konsekvensen av sentraliseringen er i beste fall uklare, når kommunen verken tar i betraktning hvor folk bor, eller hvor arbeidsmarkedene er ved utformingen av barnehagestrukturen.

I rammetilskuddet fra staten ligger det finansiering for å kunne gi full barnehagedekning for barn født i perioden januar til og med oktober 2015. Sist barnehageår gikk kun 84% av barna i alderen 1- 5 år i barnehage, mot 89% året før. Allikevel kan vi lese av tertialrapporten at barnehagene har overforbruk i forhold til budsjett.

Spørsmål til ordfører Odden:

  1. Når det ligger penger i ramma til full barnehagedekning, og vi gir barnehagetilbud kun til 84% av barna, hva kan det henge sammen med at Søndre Land har overforbruk på barnehagene?
  2. Hva kan det henge sammen med at andelen barn i barnehage kun var 84% i forrige barnehageår (2015/16)?
  3. Hvor stor andel av barna går i barnehage dette barnehageåret (2016/17)?
  4. Hvor mange barn, som har rett på barnehageplass, står i barnehagekø?
  5. Står det barn med rett på plass født i perioden januar og august på venteliste? I så fall, hvormange barn er det snakk om?

28.08.2016
Juel Sagbakken Søndre Land Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**