Byutvikling i Moss – om jernbane, vei og havn

Omfang av områderegulering i 2016
Skisse av ny havn i Moss, Rambøll

Ordføreren og opposisjonslederen skriver en god kommentar om premisser for fremtidig byutvikling i avisa, onsdag 7. september. Det er bare så synd at de samtidig selv ødelegger for deler av
disse premissene.

De skriver om behovet for jernbaneløsning, riksvei og havn, forhold som et bredt flertall i bystyret er enige om at byen skal ha og ha nye løsninger for, så også Venstre. Og de skriver om løsninger for disse som Venstre er enig i at er riktige.

Venstre er enige i at jernbanestasjonen skal ligge i sentrum og ha fire spor for å kunne ta den ønskede trafikken med lokal- og
regionaltog. Derfor vil et bredt flertall i bystyret regulere for det, men ikke for åtte eller ti spor. For det er det ikke behov for.

Venstre er enig i at Riksvei 19 skal legges i tunnel under sentrum og kunne ta med seg trafikk både fra havna, fergene og Jeløy. Det kreves en firefelts vei i tunnel for å ha kapasitet til det. Derfor vil et bredt flertall i bystyret regulere for det, men ikke for seks eller åtte felt. For det er det ikke behov for.

Venstre er enig i at vi skal ha «en miljøvennlig, effektiv og kompakt havn» tilpasset det behovet næringslivet i regionen har. Men her
regulerer et bredt flertall (altså Ap og H) for en havn som kan ha mange ganger den kapasiteten som dagens havn har. Samtidig legger de opp til at havna skal flytte lenger vekk fra både den
omtalte riksveien og ut fra knutepunktet med jernbanestasjonen.

De bestemte at havna skal kunne få et område som i dag er det eneste natur- og friluftsområdet vi har langs kysten syd for
sentrum. Og det gis rom for en havn som skal ha flere ganger så stor kapasitet som i dag. Men det er det ikke behov for.

Samtidig planlegges det med en «tørrhavn» – et landareal for havn – i Vanem næringsområde. Det er fortjenestefullt og Venstre er enig i det. For hva skal vi vel med et stort containerlager på havna når det kan plasseres andre steder og trafikken til og fra kan spres over flere tider på døgnet og støyen ikke vil belaste boligområder i nærheten? Men hvorfor trengs det da et areal som gir mangedobbel kapasitet på havna? Containerne skal vel ikke stå der i framtida? Og hvor kompakt er det?

Noe av svaret kan vi kanskje på slutten av artikkelen hvor de
skriver «Skulle fremtidens politikere beslutte at man ikke lenger ønsker havnevirksomhet, eller skulle markedet for havner bli
fullstendig endret, så har man tvert i mot et hav av muligheter for dette nye området»
. Nei, man har ikke det for «havet» er ferdig
utfylt og det er laget en platting foran det som i dag er et natur-
og friluftsområde.

Vi ser altså at målet om en kompakt havn går over til et hav av muligheter i ett og samme avsnitt. Så lang tid tok det. Byens to største partier kunne holdt seg til det som var grunnlaget for
planarbeidet og det uttalte målet de selv beskriver og samtidig skapt et enda bredere flertall i bystyret. De kunne som Venstre nøyd seg med det arealet som i dag er regulert for havn. For det dekker behovet. I dag og i mange år framover.

Og vi kunne avstått fra å rasere naturområdet foran Kleberget.
Det ville vært miljøvennlig, effektiv og kompakt det.

Kronikken i Moss Avis fra ordfører og opposisjonsleder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**