Venstre mot eiendomsskatt

Foto: Yngve Horvei

Kommunestyret vedtok i dag å utvide eiendomsskatten til å gjelde alle næringseiendommer og alle privatboliger og fritidsboliger. Inderøy Venstre mener at eiendomsskatt er en usosial skatt, og vil jobbe for å avskaffe hele eiendomsskatten i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Her kan du lese gruppeleder Knut Øye Brandsås’ hovedinnlegg i debatten om eiendomsskatt:

Som politikere er det mange sitt mål å sikre at vår kommune skal være en attraktiv kommune som både folk og næringsliv ønsker å flytte til.

For å sikre dette, er en liten kommune som Inderøy helt avhengig av å gjøre seg konkurransedyktig på områder politikerne har makt over.

Da må det blant annet legges til rette gjennom boligbygging, billige tomter for folk og billige tomter for næringslivet, slik at det lønner seg å drive næring og bo på Inderøy.

Man skal være god til å argumentere om man mener at eiendomsskatt er nærings- og bosettingsvennlig. Jeg har vanskelig for å forstå at Den gyldne omveg, som kommunen har jobbet så bra med fram til nå, skal straffes for Senterpartiets synspunkt i skolestruktursaken.

Eiendomsskatt kommer til å ramme hardest de bedriftene og menneskene som har minst i dag, og på Inderøy har vi mange av de små bedriftan, spesielt innenfor DGO. Å servere dem ei ekstraskatt hvert eneste år er å skyte seg selv i foten, og en slik uansvarlig politikk er ikke Venstre med på.

I formannskapet tidligere i september fremmet Senterpartiet et forslag som gjør meg ganske provosert. I forslaget sier de to ting:
1. Blant annet fordi rundt 70 % av innbyggerne sa nei til kommunesammenslåing i en undersøkelse, ble det ikke sammenslåing.
2. Det er regjeringa sin feil at inntektsgrunnlaget bli mindre.

Begge deler er delvis sant, men i denne sammenhengen impliserer de to påstandene at DET er grunnen til at Inderøy kommune må innføre eiendomsskatt. Det blir bare tåpelig å gjemme seg bak det når vi nettopp har hatt en skolestrukturdebatt der vi kunne spart millioner.

I budsjettet for 2017 skal Venstre vise hvor enkelt det kan være å unngå å straffe inderøyningene for Senterpartiets uansvarlige håndtering av økonomi. Vi skal vise at Venstre faktisk tørr å prioritere enkelte tiltak framfor andre, sånn at inderøyningene slipper å skattlegges mer enn høyst nødvendig.

Venstre fremmer derfor dette forslaget:

Inderøy kommune skal ikke utvide eiendomsskattområdet. Venstre ber om en evaluering av eiendomsskatt utskrevet i 2016 i forbindelse med ny taksering av alle verk og bruk.

(Forslaget ble nedstemt av Senterpartiet, Krf og MDG)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**