Ja til næringsutvikling, nei til eiendomsskatt

Pexels

Når politikere ikke evner å prioritere i politikken, ender man opp med å straffe sine egne innbyggere. Det er akkurat det Senterpartiet gjør i Inderøy når de nå, sammen med KrF og MDG innfører eiendomsskatt både på alt av næringsliv og privatboliger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Inderøy er en liten kommune sammenlignet med kommunene rundt oss. Det fører til at vi må gjøre oss ekstra attraktive for at næringsvirksomheter skal finne det fruktbart å drive sin bedrift i nettopp vår kommune. For å tiltrekke oss bedrifter er vi helt avhengige av å sørge for attraktive skatteordninger, arealer og godt samarbeid.

Ta for eksempel Den Gyldne Omvei. I god Venstre-ånd består DGO av en rekke små og mellomstore bedrifter. Inderøy kommune har jobbet lenge og godt for å være med å støtte den utviklingen som har skjedd, men nå vil flertallet straffe disse bedriftene – mange av dem bedrifter som lever på kanten allerede – med eiendomsskatt.

Finnes det noe mer næringsfiendtlig for små og mellomstore bedrifter enn eiendomsskatt? I en kommune som allerede er relativt næringsfattig sammenlignet med våre nabokommuner, en kommune der over 50 % av de som har arbeid jobber i andre kommuner, vil altså flertallet i kommunestyret gjøre det vanskeligere å drive en bedrift i kommunen vår.

I verste fall kan det vise seg at innføringen av eiendomsskatten får motsatt virkning av det som er tanken til Senterpartiet, MDG og KrF. Som vi så da en relativt stor bedrift som FuglesangDahl flyttet sin virksomhet til Steinkjer, kan det fort hende at flere av de større bedriftene velger å flytte til andre kommuner rundt oss, rett og slett fordi det ikke lønner seg for dem å drive i kommunen vår. Da går vinninga opp i spinninga.

Derfor fremmet Inderøy Venstre et forslag i kommunestyret på mandag som sier at «Inderøy kommune skal ikke utvide eiendomsskattområdet. Venstre ber om en evaluering av eiendomsskatt utskrevet i 2016 i forbindelse med ny taksering av alle verk og bruk.» Vi mener at eiendomsskatt er næringsfiendtlig og at kommunen har god mulighet til å klare seg uten eiendomsskatt på all næringseiendom og på privatboliger.

Inderøy Venstre vet at vi kan få til et budsjett som ikke straffer all næringseiendom. Vi har stor respekt for de verdiene som skapes i privat sektor i Inderøy kommune og de inntektene og andre fordeler det fører med seg for Inderøy. I budsjettet for 2017 skal vi vise at det, ved å prioritere, er fullt mulig å få budsjettet i balanse uten å straffe innbyggerne og bedriftene med eiendomsskatt.

Knut Øye Brandsås, gruppeleder (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**