Budsjettkrav: Billigere å velge grønt

Venstres grønne skifte: Det skal lønne seg å være miljøvennlig., Ill: Venstre

– Billigere miljøvennlige biler, mer penger til buss og tog, billigere miljøvennlig drivstoff og flere grønne arbeidsplasser. Grønt skatteskifte betyr at det blir billigere å velge grønt,  sier Venstres nestleder Terje Breivik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

– I budsjettavtalen for 2016 forpliktet regjeringen seg til et «grønt skatteskifte». Nå må regjeringen legge fram et forslag til budsjett for 2017, som gjør det billigere og enklere for både folk og bedrifter å ta grønne valg, sier Breivik.

Lovnad i 2015

Terje Brevik sit på Stortinget for Hordaland Venstre.

Nå må regjeringen legge fram et forslag til budsjett for 2017, som gjør det billigere og enklere for både folk og bedrifter å ta grønne valg, sier Terje Breivik.

En uke før statsbudsjettet legges fram er det ingen enighet om tiltakene som gjør det billigere og bedre å velge grønt. Dette til tross for at regjeringspartiene forpliktet seg til å fremme forslag om et grønt skatteskifte i statsbudsjettet for 2017.

Nå må regjeringen legge fram et forslag til budsjett for 2017, som gjør det billigere og enklere for både folk og bedrifter å ta grønne valg.

Terje Breivik

Høsten 2015 ble regjeringspartiene enige med Venstre og KrF og følgende avtale: «Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet for 2017 fremme forslag om et grønt skatteskifte som en del av oppfølgingen av innstillingen fra grønn skattekommisjon. Et slikt skift skal innebære en økning av avgifter på utslipp av CO2 motsvart av en sektorvis reduksjon av andre skatter og avgifter. Avgifts- og skatteomleggingen skal være av en størrelse som forsterker klimaforliket og gir betydelige reduksjoner i klimautslippene.»

Faktaboks: Dette er det grønne skiftet

Grønt skifte = Billigere å velge grønt.

  • Miljøfradrag på selvangivelsen.
  • Økt satsing på buss og tog.
  • Billigere miljøvennlig drivstoff.
  • Billigere grønne biler.
  • Dyrere å forurense

Grønne tiltak

– Alle er enige om at klimagassutslippene må ned. Da må vi gjøre det enklere og billigere for folk å ta grønne valg. Vi må gjøre kollektivtrafikken bedre og billigere, redusere avgiftene på miljøvennlige biler og sørge for at klimavennlig drivstoff blir billigere, sier Breivik.

Samtidig har Venstre foreslått et eget miljøfradrag for folk flest

– Dette forslaget er en ren byttehandel – krone for krone. Vi vil øke miljøavgiftene på bensin og diesel. Samtidig skal folk få pengene tilbake i form av et nytt skattefradrag. Jo mer miljøvennlig folk velger å leve i hverdagen, desto mer penger får de ut av skattefradraget, sier Breivik.

Canada viser at det er mulig

Trine og Siv

I august 2016 dro Venstres leder Trine Skei Grande og finansminister Siv Jensen på studietur til Canada. Mål: Lære om det populære grønne skiftet i British Columbia.

I august 2016 dro Venstres leder Trine Skei Grande og finansminister Siv Jensen på studietur til Canada . Målet var å lære mer om hvordan provinsen British Columbia har lykkes med et grønt skatteskifte, som har blitt populært både i næringslivet og blant vanlige folk.

– British Columbia innførte CO2-avgift på alt fossilt brensel til transport, hjemmevarme og elektrisitet. Samtidig reduserte myndighetene inntektsskatten for personer og bedrifter. Hver eneste canadiske avgifts-dollar ble gitt tilbake til skattebetalerne, forklarer Terje Breivik.

I løpet av fire år (fra 2008 til 2012) ble CO2-utslippene per person redusert med ca. 17,4 prosent. Samtidig ble den økonomiske veksten i British Columbia opprettholdt. Avgiften har også en sosial profil: Familier med lavere inntekter får mer igjen over skatteseddelen enn mer velstående familier.

Grønn skattelette og grønne avgifter

Venstres viktigste oppgave i høstens budsjettforhandlinger er å følge opp enigheten med regjeringspartiene fra i fjor.

– Transportsektoren står for en tredjedel av klimagassutslippene. Det må bli mer lønnsomt å velge grønne løsninger i hverdagen. Det er derfor vi vil ha ytterligere avgiftskutt på miljøvennlige biler og klimavennlig drivstoff. 

– Vi vil gjøre det de har lykkes med i Canada. Økte avgifter gis tilbake til folk og bedrifter som skattelettelser og billigere grønne løsninger. Når avgiften på bensin øker, så skal folk få dette tilbake i form av skattelette og billigere miljøvennlig transport, sier Breivik.

Enkelt og grønt

– Budsjettkravet vårt er enkelt og tydelig: Vi må vri skattesystemet. Det skal koste mer å forurense, og lønne seg mer å være miljøvennlig. Skattene skal ikke øke, men skape positive effekter på samfunnet og klimaet. Venstre mener vi trenger mindre skatt på det vi vil ha mer av, nemlig arbeid, bedrifter og miljøvennlig atferd. Samtidig må vi ha høyere avgifter på det vil ha mindre av, nemlig forurensing og CO2-utslipp, avslutter Breivik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**