Nyhetsbrev fra bystyregruppa for august

Bystyrerepresentantene
Bystyrerepresentantene. Fra venstre: Jon Gunnes, Trond Åm, Lucie Kathrine Sunde-Eidem og Erling Moe., Foto: Cathrine Dillner Hagen

Her er nyhetsbrevet fra bystyregruppa for august.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Olavsfestdagene
Vi stod på stand der vi fortalte at vi jobber for at Olavsfestdagene, Luftforsvarets musikkorps, Trøndelag Teater, Symfoniorkestret, Trondheimssolistene og andre fortsatt får støtte fra stat og kommune.

Formannskapet
I formannskapsmøtet 30. august stilte Jon Gunnes spørsmål om personvern ved bruk av Google for Work og Google for Education etter at kommunen har inngått avtaler med Google om bruk av disse systemene. Han spurte om alle aspekter er risikovurdert, og om man har på plass gode rutiner og parallelle systemer for all sensitiv informasjonsbehandling.

Bystyremøte
25. august var det bystyremøte. Fra Venstre møtte Jon Gunnes, Erling Moe, Trond Åm og Hanne Moe Reitan.

Noen av sakene som ble behandlet:

 • Gründerstrategi for Trondheim
 • Videreutvikling av skolehelsetjenesten
 • Parkeringsavgift for elektrisk og hydrogendrevet motorvogn i Trondheim kommune

Innen skolehelsetjenesten viser det seg at kommunen ligger under normtallene for helsesøstre, spesielt på barnetrinnet.

Trond Åm hadde et privat forslag om å se på Sluppen som alternativ plassering av ny storbyhall i Trondheim.

Trond Åm hadde et spørsmål om rehabiliteringa av Britannia Hotel.

Granåsen vinterpark stod også på sakslista, men ble utsatt til neste møte.

I media i august

 1. august var Trond Åm i Adresseavisen om Gråkallen Vinterpark der han foreslo for byutviklingskomiteen at vinterparken ikke skal få dispensasjon fra rekkefølgekravene. Saken kan leses her.
 1. august var Erling Moe gjest i ukens OmAdressert på adressa.no. Der diskuterte han klimaet i trondheimspolitikken, og avslørte hvorfor Venstre byttet side etter valget i 2015. Debatten kan høres her.

 2. august ble Trond Åm intervjuet av Adresseavisen om hans forslag til bystyrets møte om å se på Sluppen som alternativ plassering for ny storbyhall i Trondheim. Saken kan leses her.
 1. august var Jon Gunnes med i et oppslag på adressa.no der han sammen med Krf, MDG, Sp og SV truet med samarbeidsbrudd dersom Arbeiderpartiet ville fjerne rekkefølgekravene til Gråkallen Vinterpark. Saken kan leses her.
 1. august fikk Trond Åm et oppslag i Adresseavisen på bakgrunn av spørsmålet hans om rehabiliteringen av Britannia hotell. Saken kan leses her.
 1. august tok det helt av i norske medier da Hanne Moe Reitan delte et Facebookinnlegg om kjønnsdelte aktiviteter ved en SFO i Trondheim. Saken nådde til og med til Danmark. Her er oppslaget fra Adresseavisen.

Hva skjer?

Neste bystyremøte er 29. september. Blant sakene som skal opp til behandling er:

 • Granåsen vinterpark
 • Kvalitet i hjemmetjenesten
 • Privat forslag fra Trond Åm om vurdering av Sluppen som alternativ plassering av ny storbyhall i Trondheim

Ønsker du å ta opp saker?
Ønsker du at våre politikere skal ta opp saker eller stille spørsmål til formannskapet eller bystyret? Ta kontakt med den enkelte representant eller kontakt vår politiske rådgiver. Kontaktinformasjon står på forsiden til Trondheim Venstre på www.venstre.no/trondheim.

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**