På besøk hos Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana

Anja Johansen og Arne Ivar Mikalsen, Privat

I kveld besøker vi Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana sammen med resten av Nordland fylkesting. Nasjonalbiblioteket er et kinderegg av kulturkompetanse, offentlige arbeidsplasser og herlig systematisering.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

I Venstre er vi ekstra glade for å besøke denne store, statlige arbeidsplassen i Nordland. De offentlige kompetansearbeidsplassene er ujevnt fordelt mellom sentrale strøk og andre regioner, men det går an å påvirke sterke sentraliseringskrefter hvis helhetlig og koordinert politikkutforming følges opp av målretta tiltak. Flytting av statlige arbeidsplasser ut av Oslo er en del av avtalen om nytt inntektssystem for kommunene. I denne avtalen har Venstre fått gjennomslag for «utflagging» av flere statlige arbeidsplasser fra Oslo til andre deler av landet.

Staten er Norges største arbeidsgiver og har derfor et særlig ansvar for å sikre god geografisk spredning av kompetansearbeidsplasser. Geografisk spredning av verdiskapende aktivitet er ei forutsetning for full utnyttelse av tilgjengelig arbeidskraft. Det er også helt nødvendig for opprettholdelse av attraktive distrikt. Steder med et mangfold av offentlige eller private kompetansearbeidsplasser har synergieffekt på rekruttering, noe som har stor betydning for mindre byer og tettsteder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**