Norge må utnytte Rygge, og Stortinget må gi oppdraget til Avinor

Foto: Rygge Venstre

Flyplasser er noe mye mer enn samferdsel. Flyplasser genererer regional næringsutvikling og nye arbeidsplasser. Det er årsaken til at Norge har en politikk som finansierer over 40 flyplasser med driftsunderskudd. Dette er viktig for rammebetingelsene i
næringslivet hele veien fra Finnmark til Agder.

Også i Østfold er næringsutvikling viktig. Jeg tviler ikke på at
dagens Østfoldbenk på Stortinget er enig i dette, men jeg tviler sterkt på om man er villig til å benytte det viktigste verktøyet i verktøykassa, nemlig AVINOR.

Vil ha AVINOR til Rygge
Samfunnet kan ikke se på at eksisterende infrastruktur på Rygge ikke benyttes. Vi vet at sivil luftfart genererer nytt næringsliv.

Løsningen er at Stortinget gir AVINOR oppdraget om å sikre sivil luftfart på Rygge. AVINOR kan løse dette oppdraget alene eller i samarbeid med ulike private aktører.

I dag er AVINOR det nærmeste man kan komme et statsmonopol. Dette statsmonopolet er i stadige juridiske konflikter med de små private aktørene vi har. Det vil være vesentlig lettere å finne private investorer til Rygge dersom Rygge er i et AVINOR-samarbeid enn at man er i en evig konflikt med dette statsmonopolet.

Den siste tiden har vi stadig hørt fra media at «AVINOR vil ikke overta Rygge». Hva AVINOR vil og ikke vil bør være fullstendig
underordnet hva Stortinget vil. Problemet er at vi har et storting uten vilje.
AVINOR er staten og Stortinget må bestemme over
staten. Vi kan ikke akseptere at Stortinget delegerer hele
luftfartspolitikken til AVINOR. Stortinget må gi AVINOR «oppdrag Rygge» for å nå politiske mål om næringsutvikling og
samfunnsutvikling i Østfold.

Hvordan AVINOR skal løse oppdraget må bli opp til AVINOR. Man kan tenke seg Rygge både som lavpristerminal, charterterminal
eller ordinær ruteflyterminal. Frem til nå har en av Rygges
utfordringer vært nærheten til Gardermoen. De to flyplassene har operert i det samme markedet. I fremtiden blir ikke denne nærheten en ulempe, men en betydelig fordel.

Ønsker vekst på Rygge
Allerede i 2021, når Follotunellen åpner, er det kapasitet til å sette inn flytog på Østfoldbanen. Det vil halvere reisetiden mellom
Østfold og Gardermoen sammenlignet med dagens flybusstilbud. Da er ikke lenger avstanden en ulempe, men en stor mulighet. En mulighet for samarbeid mellom Rygge og Gardermoen. Reisetiden blir omtrent den samme som mellom terminalene på Heathrow.

Det virker som om de tre største partiene deler AVINORs drømmer om at Gardermoen skal bli Nordens største flyplass. Fylkeslagene i Østfold er neppe enig, men de kjemper i motvind mot
moderpartiene sine. Ap/H/Frp ønsker å bruke 30 milliarder (!) på å bygge enda en rullebane på Romerikes dyrkede mark. Dette er
Rygges største trussel.

Jeg mener den rullebanen allerede er bygd. Den ligger på Rygge.

Derfor er jeg glad for at Venstres landsmøte har vedtatt at man ønsker vekst på Rygge fremfor bygging av den tredje rullebanen på Gardermoen. I etterkant har sentrale venstrepolitikere uttalt at denne saken er like viktig for Venstre som varig vern av Lofoten. Det gjør meg til optimist. Norge må utnytte infrastrukturen på
Rygge. Stortinget må gi AVINOR oppdraget.

Finn-Erik Blakstad
stortingskandidat for Østfold Venstre
gruppeleder for Venstre i Rygge

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**