Bekymret for arbeidsledigheten, Venstre setter inn tiltak

Venstre setter inn tiltak for å skape nye arbeidsplasser i byen, sa Jan Erik Søndeland (V) i bystyredebatten., Foto: Stavanger Venstre

Arbeidsledigheten og de reduserte skatteinntektene var sentrale momenter når bystyret ikveld debatterte den økonomiske utviklingen i Stavanger. Finansstyremedlem Jan Erik Søndeland holdt Venstres innlegg i saken og advarte bystyret mot å ta for lett på ledighetstallene. Venstre ser med bekymring på de sosiale og helsemessige konsekvensene ledigheten kan påføre mange Stavanger-familier, og setter derfor inn en rekke tiltak for å opprettholde aktivitet og skape nye arbeidsplasser i byen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Venstres innlegg kan sees i reprise på RA TV, eller leses i sin helhet her.

Ordfører,

mens 2015 var året hvor arbeidsledigheten i Stavanger doblet seg, ser det ut til at 2016 blir året hvor den stabiliserte seg på rundt 5 %.

Men vi må merke oss en ting: Nasjonale tall viser at de nyutdannede begynner å utgjøre en større andel av de arbeidsledige. Og – siden de som oftest ikke har krav på dagpenger vises de heller ikke igjen i ledighetstallene fra NAV. Det betyr at den relle arbeidsledigheten i Stavanger med all sannsynlighet vil være høyere enn tallene vi får presentert. Dette må vi være obs på i tiden fremover.

Jan Erik Søndeland (V) i økonomidebatt.

Jan Erik Søndeland (V) i kveldens økonomidebatt.

At bykassen vil tynges av dette er nå en ting. Det som virkelig bekymrer meg, er menneskene dette gjelder. Mange går snart ut av dagpengeordningen og da er sosialhjelp alternativet. Det er særlig familier som nå sliter. Familier som har hatt solid økonomi og hvor foreldrene er høyt utdannede. Det sier seg selv at dette kan medføre store sosiale og helsemessige konsekvenser.

Ordfører, dette handler ikke om budsjettunderskudd, dette handler om folk.

Derfor er jeg så glad for at det er flertallspartiene som styrer byen idag.

  • I år bruker vi over 80 mill kr i tiltaksmidler til å rehabilitere og oppgradere kommunale bygg. Dette er viktige oppdrag som holder folk i arbeid i byen vår.
  • I fjor opprettet vi et vekstfond på 40 millioner, som skal være med å skape nye arbeidsplasser på sikt.
  • Vi har også fått på plass flere lokale tiltak for arbeidsledige, slik som Mulighetsterminalen og Kompetansetorget.

Kompetansetorget på Ullandhaug kobler høyt utdannede arbeidsledige med bedrifter som tilbyr praksis for en begrenset periode. Dette er et unikt tilbud, som går langt utover det NAV tilbyr. Bedriftene får tilgang til høyt kvalifisert arbeidskraft og de arbeidssøkende får verdifull praksis i en nye bærekraftige bransjer. Ordfører, dette er omstilling og grønt skifte i praksis!

Rundt 30 personer har så langt vært gjennom systemet og mange av disse har allerede fått fast jobb. Så vet vi at det er mange i kø som ønsker å bli med i prosjektet. Ordfører, dette må vi legge til rette for også i fortsettelsen.

Så håper jeg, at SV og Arbeiderpartiet som stemte imot dette tiltaket, vil tenke seg om en gang til og være med å støtte opp om disse ekstra arbeidsplassene neste gang.

Jeg kan hvertfall, ordfører, garantere deg at Venstre sin bystyregruppe vil kjempe for de arbeidsledige. Derfor reiste vi til Oslo forrige helg for å gi Venstres sjefsforhandlere til årets statsbudsjett noen klare beskjeder. Konkret ba vi dem kjempe for å få inn øremerkede midler til byen vår, som kan kompensere for de økte utgiftene til sosialhjelp og som kan brukes til nye lokale næringsrettede tiltak.

Det krysser vi fingrene for at Erna synes er fornuftig. Du kan jo fortelle henne det, ordfører.

Takk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**