Større frihet i Stavangerskolen

Offentlig skole med kvalitet supplert av private tilbydere på Lørenskog. "Foto: Stock photo © shironosov", "Foto: Stock photo © shironosov"

Saken om Kvalitets- og Utviklingsmeldingen for Stavangerskolen 2016 viser med all tydelighet at vi har en god skole i Stavanger, både elever, ansatte og foresatte er stort sett fornøyde, men det er fortsatt noen utfordringer. Les Rune Askeland sitt innlegg om Venstres løsninger for Stavangerskolen her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

IMG_0601Ordfører,

Takk til administrasjonen for en grundig melding også i år. Ingen tvil  –  Denne meldingen levner ingen tvil, vi har en meget god skole i Stavanger. Elevene trives i stor grad. Foresatte er fornøyd med samarbeidet med skolen. De ansatte har en god arbeidsplass

Hva med utfordringene?

Vi ser at elevene jevnt over mister mer og mer motivasjon utover ungdomsskolen. Hvordan kan vi bidra til å få en mer attraktiv skole for demotiverte elever?  Kan skolen konkurrere mot pokemon, sosiale media og Justin Bieber?  Venstre sin medisin handler om en mer variert undervisning.  Mer kreativitet og innovasjon i skolen. Større pedagogisk frihet. Satsing på praktisk/estetiske fag. Mindre læringsmål. Mer dybdelæring.

  • Venstre ønsker ikke et samfunn med kun akademikere.
  • Venstre vil ikke la skolen bli en kvern der alle kommer ut like. 

Venstre ønsker ikke et samfunn der alle kan sette sammen Ikea møbler, men ingen kan bygge et hus. Et samfunn der alle kan male en garasje, men ingen kan male et godt maleri. Dette er generelle utfordringer som vi ser i hele Norge. Lokalt i Stavanger er det mange skoler som jobber på en kjempebra måte for å kunne gi alle elever mestringsopplevelser, utfordringer og en god skolehverdag i et godt fellesskap.

 Venstre skapte den offentlige skolen i 1889.

  • Vi satte fiskersønnen ved siden av bakersønnen. Det skapte sosial mobilitet og bidro til en positiv samfunnsutvikling.
  • Venstre har stor tro på vår offentlige skole. 
  • Venstre har stor tillit til våre ansatte i skolen. 

Nå må vi jobbe for en innholdsreform som sørger for at alle elever blir sett og opplever mestring. Da må vi følge opp Ludvigsen utvalget sine mål for fremtidens skole. Da må vi gi våre lærere pedagogisk frihet.  Ordfører, vi må ikke la oss lede inn i fristelsen av å bli for detaljstyrende overfor skolen. 

  • Venstre kommer til å fortsatt stå på for å fjerne tidstyvene i skolen, eller kvalitetstyvene som jeg selv kaller de. 
  • Venstre skal jobbe for at våre dyktige lærere kan få bruke sin tid på de viktige oppgavene.  Tid til å se hver enkelt elev! 
  • Venstre gikk i front for å få fjerne den obligatoriske skriftlige tilbakemeldingen – det klarte vi. Vi satser nå på IKT i stavangerskolen. En satsting som gir store muligheter, både når det gjelder fag og drift.

Den jobben som blir gjort hver dag på skolene i Stavanger skal vi sette pris på. Vi har ansatte som gjør sitt ytterste for at elevene skal få oppleve mestring. Et eksempel er en familie som i generasjoner har slitt på mange måter. Familien hadde ikke ressurser til å følge opp sønnen på skolen. Rektoren på en av våre skoler reiste hjem til familien og sa: «Dere må gjøre deres aller beste med å være gode foreldre. Ikke tenk på lekseoppfølgingen – det tar vi oss av»

Den historien rørte meg. Den sier så uendelig mye om hvordan våre ansatte ser hver enkelt elev. Den sier og noe om kompleksiteten i skolen. 

Venstre er stolt av stavangerskolen. 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**