Jubel i bystyret for solceller og grønne tak på IKEAs nye varehus

Kjartan Alexander Lunde (V) i bystyredebatt., Foto: Stavanger Venstre

Det ble full seier for Venstre når bystyret i går kveld vedtok en rekke fremtidsrettede miljøkrav til det nye IKEA-varehuset på Forus. Byutviklingspolitiker Kjartan Alexander Lunde (V) fremmet forslagene og listet opp de faglige argumentene. Jan Erik Søndeland (V) fulgte opp med en hyllest til IKEAs globale miljøengasjement.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

– Nå har vi valget. Vi kan la IKEA velge grus eller plater. Eller vi kan gi beskjed om at her vil vi bruke taket til noe klimavennlig. Grønt tak eller solcelle-tak! sa Kjartan Alexander Lunde (V) til bystyret.

Lunde viste til at IKEA etter pålegg fra kommunen la grønne tak på sitt varehus i Bergen i 2011, og slo fast at vi ikke kunne være noe dårligere i Stavanger. Før han fremmet klimakravene til IKEAs utbygging, benyttet han anledningen til å liste en rekke faglige argumenter.

– Grønne tak fanger opp nedbør, de binder svevestøv, styrker det biologiske mangfoldet, tar opp CO2 og reduserer byggets energiforbruk! sa Lunde til bystyret.

Jan Erik Søndeland (V) fulgte opp med å skryte av IKEAs globale miljøengasjement.

 – Heldigvis er det ikke «Black Coal Inc» som skal bygge nytt bygg, men det er IKEA! De har en egen «Chief Sustainability Officer» i den globale ledergruppen, var pådrivere under klimaforhandlingene i Paris, og de har en bindende klimastrategi som sier de innen 2020 skal produsere mer strøm enn de forbruker på sine varehus, sa Søndeland til bystyret.

Jan Erik Søndeland (V) roste IKEA for deres globale miljøengasjement.

Jan Erik Søndeland (V) roste IKEA for deres globale miljøengasjement.

Søndeland viste til at IKEA allerede har 700.000 solcellepaneler installert på sine varehus verden over og lovet å stikke på shopping hvis IKEA kunne tilby solceller i sitt varesortiment på Forus.

– IKEA selger solcellepaneler i butikkene sine i Storbritannia, Sveits, Nederland og snart Sverige. Kanskje kan vi få en Norgeslansering samtidig med åpningen av det nye varehuset på Forus? Isåfall kommer jeg og Torfinn Ingeborgrud på shopping!, sa Søndeland til humrende respons i salen.

Forslagene fremmet av Kjartan A. Lunde (V) på vegne av Venstre, Høyre, Ap, KrF, Senterpartiet og MDG ble vedtatt med 56 mot 11 stemmer og lød som følger:

 1. Toppskiktet på taket skal være dekket med solcellepanel, oppholdsareal og/eller biologisk materiale (f.eks. mose og sedum). Ventilasjonsanlegg utformes slik at det harmonerer med resten av taket.
 2. Bystyret forutsetter at bygget skal være sertifisert etter BREEAM Very Good Standard
Venstres Kjartan Alexander Lunde i bystyredebatt.

Venstres Kjartan A. Lunde fremmet miljøforslagene som fikk flertall i IKEA-saken i dagens bystyremøte.

En god Venstre-dag med et historisk vedtak var dermed et faktum!

Venstres to innlegg i saken kan leses i sin helhet under.

1) Kjartan Alexander Lundes innlegg:

Ordfører,
ingen kan bygge så stort tak uten at det sees i klimaperspektiv. Vi må utnytte så store flater. Dette nye bygget får en enorm takflate på oppimot 28.000 m². Nå har vi valget. Vi kan la IKEA selv velge grus eller plater. Eller vi kan gi beskjed om at her vil vi bruke taket til noe klimavennlig. Grønt tak eller solcelle-tak.
 
Ordfører, her må det enten legges grønt tak eller solceller! IKEA på Forus kan gjøre som IKEA i Bergen. Bergen kommune satte som krav til IKEA at det nye varehuset i Åsane skulle ha grønt tak. Stadig mer bebyggelse på Forus vil gjøre at risikoen for flom vil bli større. Nå må vi utnytte det potensialet som er her og utbyggerne må være med å ta ansvaret.
 
Det grønne taket kan utenom å fange opp nedbøren, fange opp støv og bidra til det biologiske mangfoldet. I tillegg hjelper det til å ta opp CO2. Fordelene ved et slikt tak vil synliggjøres umiddelbart. Vegetasjonsdekte tak forbruker og forsinker nedbøren som faller her, og kan på den måten redusere problemer med regnflom i området. Den kjølende effekten av fordampning kan gi redusert kjølebehov sommerstid, samtidig som isolasjonsegenskapene kan redusere oppvarmingsbehovet vinterstid. Vegetasjonen på grønne tak binder støv og hjelper slik til å få vekk forurensning fra lufta. Grønne tak gir nye leveområder og øke områdets biodiversitet.
 
Eller så kan vi la IKEA få solceller på taket slik som de har gjort på en rekke varehus i blant annet Storbritannia, Nederland og Sveits. Hvis IKEA legger solceller på taket vil det bli et prakteksempel for energiregionen vår. Og det vil være utrolig bra for energiregnskapet.
 
Ordfører, poenget er at vi kan ikke la så svære arealer som på dette bygget bare bli til grus eller plater. Dette må vi bruke til noe bra for klimaet og regionen.

Jeg har derfor et tilleggsforslag i denne saken på vegne av H, Ap, Mdg, Krf, Sp og V.

 1. I bestemmelsene § 2.4 inntas følgende nye avsnitt:
  Toppskiktet på taket skal være dekket med solcellepanel, oppholdsareal og/eller biologisk materiale (f.eks. mose og sedum). Ventilasjonsanlegg utformes slik at det harmonerer med resten av taket.
 2. Bystyret forutsetter at bygget skal være sertifisert etter BREEAM Very Good Standard.

 

2) Jan Erik Søndelands innlegg

Ordfører,

det har tatt sin tid, men den som venter på noe godt venter jammen meg ikke forgjeves. For idag er bystyret klare til å godkjenne IKEAs planer for nytt varehus, med noen spennende og helt nødvendige krav på miljøsiden.

Dette er en mulighet til å demonstrere hva bærekraftige bygg er for noe. Derfor ber vi IKEA om å kle taket sitt med grønn vegetasjon og/eller solcellepaneler.

Dette er ikke et symboltiltak. Dette er tiltak som både vil redusere strømforbruket, binde svevestøv, og som vil gi bedre levekår for fugler og bier.

 • Kommunen går selv foran og tar sin del av ansvaret på dette området. Nå skal vi f.eks. bygge grønne tak på Hetlandshallen og på Madlamark skole. Næringslivet må også være med å ta sin del av ansvaret.
 • Heldigvis for oss er det ikke «Black Coal Inc» som skal bygge nytt bygg, men det er IKEA. IKEA var selv tilstede under klimatoppmøtet i Paris og er en tydelig stemme fra næringslivet hva angår vårt felles ansvar for å sikre en bærekraftig klode.
 • IKEA :
  • … har en egen «Chief Sustainability Officer» i toppledelsen.
  • …har laget sin egen bærekraftsstrategi med en lang rekke bærekraftsmål, bl.a. skal de produsere mer fornybar energi enn de forbruker innen 2020.
  • …har allerede installert over 700.000 solcellepaneler på sine varehus verden over.
  • …attpåtil begynt å selge solcellepaneler i butikkene sine i Storbritannia, Sveits, Nederland og snart Sverige. Kanskje kan vi få en Norgeslansering samtidig med åpningen av det nye varehuset på Forus? Det hadde vært noe det! … isåfall må forresten IKEA holde av noen paneler, for da kommer både jeg og Torfinn Ingeborgrud på shopping! 🙂
  • Ordfører, IKEA går foran internasjonalt og det tror jeg også de ser frem til å gjøre her, lokalt.

Jeg er sikker på varehussjef Hans Inge Skadberg og resten av IKEA-ledelsen ser frem til å følge opp bystyrets vedtak idag, slik at det nye varehuset ikke bare vil bli et utstillingsvindu for de som kjører forbi hver dag – men at det også kan bli et grønt flaggskip for IKEA i Norge.

 • Hans Inge, hele byen har øynene rettet på dere! Gå nå foran som et eksempel for byens næringsliv og vis hvordan grønne bærekraftig bygg kan bygges. Er det noen som har forutsetninger for å klare dette, så er det dere i IKEA!

Takk ordfører.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**