Multinasjonal frihandelsavtale vil også ha betydning i vår kommune

Foto: privat

Det er viktig å ta med seg gode motforestillinger, men for Venstre er frihandel og markedsøkonomi i utgangspunktet et godt prinsipp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Det sa Venstres Bård Borch Michalsen da kommunestyret diskuterte Harstad kommunes uttalelse om de pågående norske forhandlingene om den såkalte TISA-avtalen om frihandel med tjenester, som EU og USA nå forhandler om. Venstre støttet et forslag til uttalelse som peker på nødvendige forbehold som Norge må ta. Det dreier seg om avtalevilkår om blant annet HMS, arbeidstakerrettigheter, bærekraft og lokal selvråderett. -Samtidig er det slik at Norge som nasjon og Harstad som kommune er avhengig av et eksporterende næringsliv hvor tjenester blir stadig viktigere. Derfor må vi forsvare prinsippet om frihandel som et gode for oss også, sa Michalsen. – Frihandel og markedsøkonomi er hovedgrunnen det kolossale velstandsøkningen i det meste av verden de siste 50 årene, understreket han.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**