Venstre vil kjempe for å opprettholde Andøya

Anja Johansen, Foto: Simen Vangen

Regjeringen og Arbeiderpartiet svikter Andøya!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Det har pågått svært krevende forhandlinger om forsvaret på stortinget de seneste dagene. Dette har vært spesielt komplisert fordi det har pågått parallelle forhandlinger om Forsvarets Langtidsplan (LTP) og forsvarsdelen av budsjettet for 2017.

Venstre har inngått en avtale med Høyre, Frp og KrF om forsvarsbudsjettet for 2017, og samtidig brutt forhandlingene om LTP. Det betyr at vi har fått gjennomslag for å utsette alle nedleggelsene av kapasitetene som regjeringen har foreslått for 2017, samt en styrking av hæren og heimevernet i budsjettet, men også at vi ikke har fått gjennomslag for vår tilnærming til de strategiske valgene for fremtidens forsvar. Arbeiderpartiet slutter seg til regjeringens forslag til Langtidsplan, og sikrer med det flertall.

Som leder av Nordland Venstre kan jeg ikke annet enn å betrakte det som tåkeprat marinert i krokodilletårer når Nordland Arbeiderpartis fylkesrådsleder, Thomas Norvoll, nå uttaler at «Det er Andøy kommune som blir hardest rammet. Derfor er det avgjørende viktig at Høyre, Frp og Venstre holder løftene sine om å flytte ut statlige arbeidsplasser fra Oslo.» Vi i Venstre er på ramme alvor opptatt av å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo. Vi er også like alvorlig opptatt av en annen kurs for Forsvaret enn den Arbeiderpartiet nå har vært med på å stake ut.

Arbeiderpartiet og regjeringspartiene tvinger fram et flertall for nedleggelse av flybasen på Andøya, noe som har skapt stort engasjement de siste dagene. Spørsmålet om Evenes og Andøya har vært svært viktig for Venstre i disse forhandlingene, og det har også vært spesielt krevende. Tallgrunnlaget fra regjeringa har vært for dårlig til å ta en potensielt kritisk avgjørelse om å legge ned basen på Andøya. Likevel går AP, H og FrP sammen om å avvikle Andøya i Langtidsplanen. For oss i Venstre er kampen om Andøya fortsatt ikke er tapt.

Nordland Venstre har vært tett på prosessen med Langtidsplanen hele veien; tett på og i samarbeid med våre folk på Stortinget. Venstre vil sammen med KrF og Senterpartiet legge frem en alternativ langtidsplan når saken behandles i Stortinget.

 

Anja Johansen

Leder i Nordland Venstre

482 75 780

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**