Frøya kommune må sikre seg gamle Frøya videregående skole!

Bearbeiding: JGF

Da arbeidet med revisjon av kommunedelplanen for Sistranda ble tatt opp i fjor, kom det innspill fra en interessent om å omregulere tomta til gamle Frøya videregående skole fra «offentlig formål» til boligformål. Var det et godt forslag?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Det var det ikke, det var et kritisk dårlig forslag! Rådmannen fremma det og Arbeiderpartiet (og SV) støtta det, men forslaget ble ikke bedre av den grunn. Alvorlige forsøk på å argumenter for forslaget ble da heller ikke gjort. Frøya Ap trenger ikke argumentere, de sitter med reint flertall.

Men mange utenom kommunens politiske og administrative ledelse så at forslaget var fullstendig bak mål, grendalag, rådsorganer ved Sistranda skole osv. Stormen ble såpass kraftig at Ap-ledelsen valgte å slå retrett. Uten holdbare argumenter for var det ikke godt å stå imot («vi trenger boliger i sentrum» var ikke noe holdbart argument for at vi skal ha boliger akkurat her). Så pr i dag ligger gamle vgs-tomta inne som «offentlig formål» (offentlig og privat tjenesteyting) i planforslaget.

Hvorfor er omregulering av denne tomta til boligformål et så dårlig forslag? Først og fremst av hensyn til Sistranda skole, dernest av hensyn til sentrumsplanlegginga på Sistranda:

  • Sistranda skole tenger mer plass. Skolen ble påbygd for få år sia, men er allerede blitt for liten. Med folketallsutviklinga og den boligbygginga som skjer i kretsen, vil skolen trenge betydelig mer plass i åra som kommer, både bygninger og uteareal.
  • Frøya kommune bør derfor sikre seg gamle videregående skole, først og fremst med tanke på tomta, dernest med tanke på bygningene, som står fiks ferdige og kan brukes som avlastningslokaler for Sistranda skole, slik at elevene f.eks slipper å ha klasserom i idrettshallen.
  • Reguleringsmessig er det uheldig å splitte opp området for offentlig formål på Sistranda med et boligkompleks. Det er en fordel at kommunen disponerer et sammenhengende område her, der vi har skoleområder, svømmehall og idrettshall nedafor Mellomveien og administrative funksjoner ovafor.
  • Forslaget om å bruke vgs-tomta til boligformål er «hol i hodet» ikke minst fordi boligene vil komme så tett innpå skolen. Bygningene på gamle videregående skole ligger på det nærmeste 20 meter unna Sistranda skole, 15 meter unna idrettshallen og 17 meter unna svømmehallen (se kartet).

Ut fra disse argumentene vil det neste logiske trekket for kommunen være å erverve gamle videregående skole. Det vil kunne skje ved at kommunen kjøper eiendommen når fylkeskommunen legger den ut for salg. Kanskje vil det også kunne skje utenom markedssalg, ved at fylkeskommunen ser problemene kommunen har med plass til Sistranda skole, og ved at kommunen tilbyr avlastningslokaler for nye Frøya vgs i de gamle lokalene. Kommunen kan ha mulighet til skaffe seg en rimelig eiendom her. Gåsø og Witzøe har garantert at fylkeskommunen skal få 10 mill for eiendommen.

Men så skjer det at Frøya Ap ikke vil kjøpe eiendommen eller gå i dialog med fylkeskommunen! Igjen må vi spørre hvor vettet har tatt vegen. Argumenter biter ikke på. Ap sitter med makta. Men ikke alltid med fornuften.

Johan G Foss
Frøya Venstre

 

Innlegget har stått i Hitra-Frøya 15.11.2016.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**