Havna må ikke stoppe jernbaneutbyggingen

Foto: Leo Kornelius Torbjørnsen

Venstre var med på å vedta områdereguleringen for jernbanen gjennom Moss i bystyrets novembermøte. Endelig kan vi komme i gang med detaljutforming og utbygging. Venstres medlemmer, våre velgere og øvrige innbyggere har lenge ønsket seg en
avklaring av jernbaneutbyggingen. Vi ønsker nå å se den nye jernbanen står ferdig i 2023.

Dessverre vedtok er flertall i bystyret samtidig et tillegg om at byggestart må utsettes inntil havnas kapasitet er sikret i
byggeperioden. Venstre stemte sammen med et mindretall i
bystyret mot utsettelse. Venstre ønsker utbygging så raskt som mulig og mener det er gjort andre vedtak som sikrer havnas drift.

Allerede i september støttet Venstre et flertallsvedtak i bystyret som gjorde at havna kjøper tomt på Vanem for å erstatte det
arealet som havna må avstå til det midlertidige jernbanesporet i byggeperioden. Havna vil også ha et tilleggsareal på Vanem for å håndtere gods til og fra et nytt bygg som Europris nå planlegger. Venstre mener derfor at havna har tilstrekkelig areal til å sikre sin drift i utbyggingsperioden for jernbanen.

En slik «dryport» (havn i innlandet kan vi kalle det) gir samtidig en miljøgevinst ved at trafikken til og fra havna kan styres noe mer utenom «rush-tida». Behovet for containerlagring på havna
reduseres. Det blir mindre godshåndtering i havneområdet og
dermed mindre driftsstøy.

Det er derfor nedslående å se at Jernbaneverket nå henviser til at bystyrets flertallsvedtak (med Ap og H) vil medføre 9- 12 måneders utsettelse. En slik utsettelse vil få konsekvenser for
jernbaneutbyggingen gjennom hele Østfold.

Venstres oppfordring til Jernbaneverket er derfor; kom i gang nå!
Vi har ingen tid å miste. Innbyggerne har ventet lenge nok.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**