Venstre sikret 8 millioner til laksetrappene i Vefsna

Ola Elvestuen sammen med gruppeleder for Vefsn Venstre, Carola Karl Urvik, Foto: Nordland Venstre

Dette er en gledelig beskjed å ta imot kl 21 på en lørdags kveld sier gruppeleder for Venstre i Vefsn, Carola Karl Urvik, som fikk telefon av Ola Elvestuen. Hun har jobbet intenst for å få sikret midler til restaurering og istandsetting av laksetrappene i Vefsna.

Det er brukt store summer på bekjempelsen av gyrodactylus i Vefsnaregionen. Nå må vi fullføre arbeidet som ble startet med behandlingen, sier Elvestuen. Han mener åtte millioner kroner til laksetrapper har stor betydning på flere områder.

-Dette er selvsagt viktig for bevaring av villaksen, men også får lokal kultur og identitet. I tillegg kan det bygges opp næringsaktivitet rundt vassdraget. Venstre var også pådriver i arbeidet med å verne Vefsna. Å sette i stand laksetrappene i elva er etter vår mening en naturlig del av statens ansvar etter at elva ble vernet.

Carola Karl Urvik har allerede vært i kontakt med Jim Nerdal, styreleder for Vefsnlaks AS, som sier at dette er en stor dag for Vefsnaregionen. Han har tidligere vært i kontakt med Ola Elvestuen for å få sikret friske penger til å fullføre jobben med reetableringen av villaksen i Vefsna. Han er storfornøyd med jobben Venstre har gjort.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**