Venstre satser på Stavangerskolen!

Illustrasjon: Stavanger kommune

Nestleder i kommunalstyret for oppvekst, Rune Askeland (V) er svært fornøyd med Stavanger-budsjettet for 2017. Her er hans refleksjoner om budsjettavtalen som vedtas i bystyret 12. desember.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Skrevet av Rune Askeland (V)

Venstre og de andre flertallspartiene styrker stavangerskolens budsjett med 112,2 millioner de neste fire årene.

Stavangerskolen er en god skole og vi oppnår gode resultat. Samtidig så ser vi at utfordringene som en møter i dagens samfunn krever ekstra ressurser. Våre oppvekstpolitikere har vært tett på skolen og har i løpet av inneværende år fått mange gode innspill fra skolene våre og fra foreldre. Mange skoler melder ifra at det er mange elever som trenger ekstra oppfølging og at det er knapt med ressurser for å kunne gi den viktige oppfølgingen.

Flere melder ifra om elever som sliter med psykiske utfordringer, mange komplekse psykiske utfordringer.  Flere melder ifra om at en har behov for å styrke spesialundervisningen.

Vi tar skolens utfordringer på alvor. Vi øker skolenes driftsbudsjett for å øke handlingsrommet til den enkelte skole.  Våre skoler er ulike og vil bruke disse ekstra ressursene på ulike måte best tilpasset skolens egenart. Vi i Venstre er glad for at skolene våre er ulike. Felles har alle at eleven står i sentrum og at våre lærere jobber hver eneste dag for å gi våre barn og ungdommer en best mulig fremtid.

Rune Askeland (V) og Venstre ønsker trygge og attraktive lekeplasser.

Rune Askeland (V) er glad for flertallspartienes satsing på barn og unge.

For å kunne gi det helhetlige tilbudet som skolen trenger, så må vi og satse på de gode støttefunksjonene. Vi kommer til å vedta et budsjett som styrker skolehelsetjenesten og som gir flere helsesøstre. I tillegg så fjerner flertallspartiene et effektiviseringskrav til skolehelsetjenesten.

Å investere i barna våre er å investere i fremtiden. Alle barn skal få oppleve mestring, alle skal få de rette utfordringene i et felleskap.

Vi skal og sørge for at skolen får ta del i digitaliseringen. Vi satser på IKT i skolen og er glad for å kunne si at alle ungdomsskole elever nå får sin egen digitale enhet.  Samtidig så skal vi gi våre ansatte en god opplæring og kompetanse i bruk av digitale verktøy.

Et godt læringsmiljø er fundamentet for en god skole. Flertallspartiene satset i forrige budsjett på et eget mobbeombud i Stavanger. Vi viderefører satsingen og styrker den i kommende budsjettår.

Vi har foretatt noen veivalg i budsjettet. Vi reduserer budsjettet til Lenden Ressurssenter. Lenden utfører meget gode tjenester til skolene, men vi velger å rette ressursene i større grad inn mot hver enkelt skole, slik at skolene kan bli bedre rustet for å følge opp hver enkelt elev. I tillegg så styrker vi PP-tjenesten. Dette er grep som vi må evaluere i ettertid.  For oss er det aller viktigste at vi er bedre i stand til å følge opp våre elever på en best mulig måte.

Vi skal være tett på skolen også i det kommende budsjettåret for å se effekten på denne satsingen.

Våre barn er vår fremtid – vi tar ansvar i dette budsjettet!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**