Årsmøte i Gloppen Venstre 2017

Styret i Gloppen venstre kallar inn til årsmøte.

Tid: Fredag 06.01.2017 kl 1900

Stad: Gloppen Hotell, Sandane.


Sakliste:

 

  1. Konstituering
  2. Årsmelding 2016
  3. Rekneskap 2016
  4. Fastsetting av lokallaget sin del av kontingent.
  5. Val av styrerepresentantar
  6. Val av utsendingar til årsmøte i fylkeslaget
  7. Valkampansvarleg
  8. Fråsegner
  9. Innkomne saker til årsmøtet.

Frist for å fremje saker for årsmøte er sett til 03.01.2017. Etter møtet legg vi opp til ei uformell samling med mat og drikke. Kvar enkelt må betale dette sjølv. Velkomen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**