Budsjettsamarbeid løftet fram næringsutviklingsarbeidet

Evje og Hornnes Venstre valgte i år å forsøke et budsjettsamarbeid med KrF, Senterpartiet og Fremskrittspartiet. Inn i forhandlingene hadde vi følgende ønskeliste, hovedsakelig basert på vårt program:

  1. 200’ til Evjemoen næringspark til næringsutvikling
  2. 250’ til ansettelse 50% mobbeforebyggende stilling, alternativt 40’ til kursing mobbeforebygging i barnehagen
  3. 520’ til utbygging fiber i kommunen
  4. 100’ til ungdom i arbeid
  5. 20’ til ferdigstillelse toalett Furuly

Det ble enighet om å øke satsingen på næringsutvikling til kr. 400.000, men vi fikk dessverre ikke gjennomslag for våre øvrige punkter.

I budsjettmøtet i kommunestyret 08.12.16 ble det imidlertid i saken om bredbåndsutbygging på Haugen/Åneland vedtatt å heve maksimumssatsen på tilskudd til bredbåndsutbygging med kr.10.000 pr. husstand til inntil kr. 20.000, noe som muliggjør bredbåndsutbygging til mer perifere områder i kommunen, herunder utbygging på Haugen/Åneland. Slik kan vi si at punkt 3 også er oppfylt.

Evje og Hornnes Venstre vil fortsette å jobbe for å innfri våre valgløfter!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**