Sandnes Venstre sin økonomiplan

I vårt forslag til økonomiplan klarer vi å realisere Skaarlia skole, vi reverserer vedtatte og foreslåtte kutt i Sandnes-skolen og vi legger inn mer penger til sykkelveier og uteområder på skolene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

For å realisere dette og mye mer, ønsker vi å innføre eiendomsskatt med høyt bunnfradrag for all eiendom. Vi regner med å få inn 35 millioner kroner mer enn det rådmann foreslår i sin økonomiplan. I tillegg henter vi inn nærmere 10 millioner i feil pensjonssats i rådmannens forslag, slik også posisjonen har gjort. Vårt forslag er edruelig, og viser at vi – til tross for offensiv bruk av midlene – fremdeles sitter igjen med et solid netto overskudd. På denne måten kan eiendomsskatt også være med på å hindre at vi bruker mer enn nødvendig av kommunens fond.

For å se hele vårt forslag til økonomiplan for 2017-2020, se her.

– Venstre setter de gode løsningene for fellesskapet først. For å ta vare på menneskene i de vanskelige tidene vi står i nå, er det nødvendig å øke kommunens inntekter, nettopp for å opprettholde kvaliteten i tjenestene til innbyggerne. Jeg er derfor meget fornøyd med vårt forslag, sier gruppeleder Tove Frantzen.

Tove Frantzen, gruppeleder Sandnes Venstre

Levekår og barnehage er også budsjettområder der vi ønsker å reversere foreslåtte kutt. Helse og omsorg, barnehager og skoler er kanskje det som betyr aller mest for innbyggerne, fordi det dreier seg om dem vi er mest glad i – de mest sårbare innbyggerne: Barn, ungdom, eldre og de som trenger hjelp.

– Vi er fornøyd med vårt forslag. Det viser at vi mener alvor med det vi sa i programmet vårt. Vi setter folk først ved å beskytte områder som levekår, skole og oppvekst mot de store kuttene som er foreslått, sier Kjell Haavard Thrane Høie.

Derfor ser vi det som nødvendig å bruke mer penger på tidlig innsats, skjerme levekår-sektoren for kutt og reversere store vedtatte og foreslåtte kutt i skole. I tillegg ønsker vi å fornye IKT-parken til kommunens skoler, vi ønsker å sikre drift av sommerkino for barn og viser at vi mener alvor med sykkelveiutbygginga ved å øke rådmannens forslag til investeringer i sykkelveier.

– Venstre er et ansvarlig miljøparti, derfor velger vi å «se og høyne» rådmannens forslag til utbygging av sykkelveier og tilskudd til vern av kulturminner. Vi sikrer dermed ei ansvarlig framtid og vi tar vare på vår felles kulturelle arv, avslutter Tove Frantzen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**