Et godt budsjett for Skedsmo

Kommunestyret vedtok i går budsjett for 2017 og handlingsprogram for 2017-2020. – Dette er et budsjett som særlig styrker tidlig innsats i skole og omsorg, og setter oss i god stand til å løse både de utfordringene vi står overfor i dag og de utfordringene vi ser på litt lengre sikt, sier Venstres varaordfører Boye Bjerkholt.

Last ned omforent tallbudsjett fra V, AP, SV, KRF og SP her.

Venstre fremmet et omforent budsjettforslag med Arbeiderpartiet, SV, KrF og Senterpartiet. I det omforente forslaget, ble særlig språkopplæring for minoritetsspråklige, skolehelsetjenesten og pleie- og omsorgstjenestene styrket. I tillegg ble det blant annet bevilget midler til flere barnehagelærere og økt lærertetthet fra 1.-4. trinn, en styrking av musikk- og kulturskolen og utvidelse av moderasjonsordningen på SFO.

– Tidlig innsats er nøkkelen til å løse utfordringer før de blir problemer. Derfor er tidlig innsats tydelig satsing som ligger i dette budsjettet, sier Bjerkholt.

I budsjettet er det også funnet rom for en omfattende rehabilitering av kommunens svømmehaller, kunstgresset på Skedsmo stadion og bygningsmassen på Sørum fritidsgård. I tillegg igangsettes første trinn av rehabiliteringen på Sten-Tærud og Åsenhagen skoler.

– Det er viktig at vi tar vare på det vi allerede har. De siste årene har vi gjennomført en betydelig rehabilitering av svømmehallene, og det gjør at vi nå er i stand til å kunne starte opp et tilbud om folkebad igjen på Volla fra august neste år. Men vi har fortsatt mye å ta igjen, og med rehabilitering 25 millioner over de neste fire årene vil vi ha god standard på alle kommunens svømmehaller. Vi starter også rehabiliteringen på Sten-Tærud og Åsenhagen skoler, som er de to skolene som gjenstår. Her vil det komme behov for ytterligere bevilgninger senere, men det viktigste er at vi nå kommer igang, utdyper Bjerkholt.

Til sist er det satt av midler til å starte arbeidet med to nye sentrale byparker i Lillestrøm: Kulturparken, mellom Lillestrøm Kultursenter og stasjonen, og Stortorvetparken. For Stortorvet er planen at dagens parkering skal legges under bakken, mens arealene på bakken skal bli park.

– Dette er viktige tiltak for byen, for det gjør byen til et triveligere sted å være. Lillestrøm er en by i sterk vekst, vi blir stadig flere. Da blir det viktig at vi bruker byrommene våre riktig, og gjør dem til et møtested for mennesker i stedet for et lagringssted for biler. Slik gir vi innhold til visjonen om at vi skal bo tettere, men ikke trangere, avslutter Bjerkholt.

Les hele budsjettavtalen her.