Nes lensmannskontor blir tjenestested

Steven Hasseldal mottar underskriftskampanjen fra Nes Venstres leder Åse Birgitte Skjærli

Etter en hard kamp med Nes Venstres Åse Birgitte Skjærli og Inger Østvold i spissen endret politimester Steven Hasseldal endret sin tilrådning fra å legge ned Nes lensmannskontor til å opprettholde kontoret som tjenestested. Dette er likevel bare å betrakte som en halv seier. På sikt skal etterforskningsressurser samles på Råholt, og etter det Hasseldal sier til nrk skal kun lensmann og to forebyggende medarbeidere være tilbake i Nes.

– Slik det ser ut nå, har vi vunnet en halv seier. Politimesteren har innrømmet Nes kommune et tjenestested, men velger fortsatt å fjerne viktige funksjoner som flyttes til Råholt, sier Åse Birgitte Skjærli. Hun er redd at tilbudet som vil møte Nesbuene på sikt er et kontor med liten åpningstid og publikumskontakt. – Det ser ut som om politimesteren er i ferd med å etablere et tilbud på Årnes som er tilsvarende de dårlige tilbudene som er lagt ned i resten av landet, sier Skjærli.

Politimester Steven Hasseldal får overrakt 7189 underskrifter under fakkeltoget 29. nov 2016.

Prosessen rundt Nærpolitireformen har vært ulik i de forskjellige politidistriktene. I Nes kommune har kommunestyret blitt informert i et kommunestyremøte av lensmann Engen. I andre politidistrikt har politimesterne selv vært ute og informert og svart på spørsmål. Påvirkningsmuligheten i den “demokratiske prosessen” har vært svært liten for de lokale kommunepolitikerne. Engasjementet har derfor gjort seg gjeldene i andre kanaler. I folkets fakkeltog mot nedlegging møtte over 1200 innbyggere for å vise sin mening om det opprinnelige forslaget.

Nes Venstre har vært både på Østlandssendingen og i VG med sine utspill om saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**