Venstre etterlyser mer politiressurser til Grünerløkka

Bydelsutvalget på Grünerløkka stemte torsdag for Venstres forslag til uttalelse til politimesteren i Oslo. Bare Rødt stemte mot.

Bydelsutvalget ønsker at politiet prioriterer mer ressurser til forebyggende ungdomskriminalitet og til å få bukt med narkotikasalget på lekeområdene for barn og ungdom på Grünerløkka og Oslo indre øst.

Nå er det på tide at politiet tar situasjonen på Grünerløkka på alvor og særlig prioriterer barn og ungdom, sier Anita Wold som er Venstres representant i bydelsutvalget på Grünerløkka.

Følgende forslag ble vedtatt:

 

Til politimesteren i Oslo

Kopi til byrådet, partigruppene i bystyret og i Stortinget

Bydelsutvalget på Grünerløkka er bekymret for trygghetssituasjonen for barn og ungdom på Grünerløkka.

Narkotika omsettes i og rundt skolene og barnas lekeområder. Det rapporteres om salg av narkotika ned til 13-års alder.

Området rundt Dælenenga er blitt et møtested for barn og ungdom som har en negativ adferd som blant annet omfatter hærverk, trusler, ildspåsetting, slåssing og stjeling.

I barnehagene finner de ansatte narkotika gjemt i uteområdet, rester av sprøytespisser og menneskeavføring. Bydelen har nå sett seg nødt til å søke byrådet om å få satt opp et høyere gjerde av planker og pleksiglass for å hindre uvedkommende adgang til barnehagene utenom åpningstiden slik at de kan beskytte ansatte og barna.

Bydelen har satt inn ekstra tiltak for å drive oppsøkende og kriminalitetsforebyggende arbeid, men ønsker at politiet også prioriterer ressurser til å gjøre bydelen trygg for barn og ungdom.

I Statsbudsjettet 2017 er det satt av midler til ekstra ressurser til politiet. Bydelsutvalget på Grünerløkka ber om at politiet prioriterer ressurser til a) forbyggende ungdomskriminalitet og b) få bukt med narkotikasalget på lekeområdene for barn og ungdom på Grünerløkka og Oslo indre øst.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**